Aktualizácia Výzvy č. 51/PRV/2021 – predĺženie výzvy do 29. 4. 2022

Došlo k aktualizácii Výzvy č. 51/PRV/2021 Podpora pre investície na spracovanie / uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov. Hlavnou zmenou je posunutie termínu pre uzavretie výzvy do 29. 4. 2022!

Martin Kindl

18. 3. 2022
jam-ga5e45aee2-1920

Pôdohospodárska platobná agentúra dnes na svojich stránkach žiadateľom oznámila, že došlo k aktualizácii Výzvy č. 51/PRV/2021 pre opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie 4.2 – Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022. 

 

Hlavným bodom aktualizácie je posunutie termínu pre príjem Žiadostí o NFP do 29. 4. 2022. Žiadatelia, ktorí sa tak rozhodli svoje projekty nerealizovať z dôvodu časovej tiesne, majú teraz možnosť svoje žiadosti pripraviť (poprípade dopracovať) a podať. Aktualizácia sa týka aj zmien v bodovacích kritériách, výberových kritériách a tiež upresnenia v prílohách.

 

Generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss k tejto veci uviedol: „Predĺžením termínu na predkladanie žiadostí vychádzame v ústrety žiadosti Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Okrem toho sme vyhoveli aj návrhom zo strany samotných žiadateľov. Verím, že z ich strany budú zmeny prijaté pozitívne a aj takto chceme vyslať signál, že ich názory vnímame citlivo a pristupujeme k nim zodpovedne. Ak prispievajú k zlepšeniam, sme pripravení im vyhovieť.“

 

Podrobnejšie informácie o Výzve č. 51/PRV/2021, podopatrenie 4.2 (oprávnené aktivity, výška podpory apod.) nájdete v našom Prehľade dotácií.

Chcete byť aj naďalej v obraze? Sledujte nás.

Martin Kindl

Martin sa venuje grantom už od čias vysokoškolských štúdií, kde bola ich analýza a využitie témou jeho diplomovej práce. Od tej doby prešiel viacerými pozíciami venujúcimi sa téme európskych dotácií, od kontroly žiadostí pri implementácií projektov, cez ich prípravu, manažment veľkých projektov, až po riadenie medzinárodných inovačných projektových žiadostí. Svoje skúseností získaval v štátnej správe, v súkromnom sektore, ale aj na univerzitnej pôde, kde bol zodpovedný okrem iného aj za chod EIT Manufacturing HUB-u, kde bolo jeho úlohou podporovať lokálnych inovátorov z podnikateľskej, priemyselnej a akademickej sféry pri zapájaní sa do kolaboračných medzinárodných inovačných projektov v rámci celej EÚ.

Súvisiace články

Investičná výzva cielená na poľnohospodárske podniky – fotovoltika a tepelné čerpadlá

Po mnohých investičných výzvach, ktoré boli počas uplynulých rokov poskytnuté poľnohospodárom a potravinárom, sa teraz...

MÁM ZÁJEM O DOTACE

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole
    Scroll to Top