OP Slovensko: Špecifický cieľ (Dunajská stratégia, Technická pomoc)

Predstavenie OP SK – Dunajská stratégia a Technická pomoc.

Markéta Mackuľaková

21. 11. 2022
Fotky web (8) (1)

Poslednými oblasťami, do ktorých sa bude investovať v rámci Programu Slovensko, sú Dunajská stratégia a Technická pomoc. Pozrime sa na ne bližšie.

 

Dunajská stratégia

 

V programu je implementovaná makroregionálna stratégia EÚ pre Dunajský región (EUSDR) ako jediná zo štyroch oficiálnych makro-regionálnych stratégií, ktoré sa v Európe v súčasnosti implementujú.

Tematicky sa EUSDR zameriava na spoločné riešenie problémov v oblasti:

 • Dopravy
 • Energetiky
 • Kultúry a cestovného ruchu
 • Ochrany životného prostredia
 • Vedomostnej spoločnosti
 • Konkurencieschopnosti
 • Rozvoja ľudského potenciálu
 • Podpory inštitucionálnych kapacít
 • Bezpečnosti

Technická pomoc

 

V operačnom programe Slovensko bolo vyčlenených tiež 410 mil. EUR na technickú pomoc.

 

Pôjde predovšetkým o zabezpečenie kvalitných administratívnych kapacít na všetkých úrovniach riadenia, implementácie, kontroly a auditu, boja proti korupcii a podvodom v rámci fondov EÚ. Dôraz sa bude klásť na budovanie interných administratívnych kapacít zabezpečujúce vysoko odborné špecifické činnosti, ktoré boli v minulosti zabezpečené externe. Externé využitie administratívnych kapacít bude v programovom období 2021 – 2027 využívané iba v rozsahu nevyhnutnom pre plynulú implementáciu (napr. hodnotenie).

 

Súvisiace typy aktivít:

 

 • Zabezpečenie kvalitných administratívnych kapacít na všetkých úrovniach riadenia, implementácie, kontroly a auditu, boja proti korupcii a podvodom v rámci fondov EÚ

 • Zabezpečenie a následný rozvoj centrálneho plánu vzdelávania
 • Viditeľnosť a komunikácia, prostredníctvom adresných informačných a komunikačných kampaní a aktivít
 • Jednotný informačný monitorovací systém, vrátane jednotného platobného a účtovného systému, ako efektívneho nástroja na podporu implementácie
 • Zabezpečenie nevyhnutných odborných poradenských služieb, adekvátneho materiálno-technického, prevádzkového vybavenia, režijných výdavkov a mobility s ohľadom na ich hospodárnosť a ekologický aspekt
 • Podpora partnerstva s občianskou spoločnosťou a socio-ekonomickými partnermi

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) bude koordinovať poskytovanie technickej podpory a aktivity, zamerané na občiansku spoločnosť s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Čítali ste všetky ciele?

Chcete byť aj naďalej v obraze? Sledujte nás.

Markéta Mackuľaková

V spoločnosti GRANTEX pôsobím na pozícii projektového manažéra so zámerom na prípravu dotačných žiadostí pre klientov so súkromného, tak aj verejného sektora. Svojich klientov následne sprevádzam realizáciou projektov, t. j. zaisťujem všetku administratívu spojenú s dotáciami a predovšetkým kladiem dôraz na to, aby projekt bol realizovaný v súlade s podmienkami čerpania finančnej podpory.

Súvisiace články

MÁM ZÁJEM O DOTACE

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

  *povinné pole
  Scroll to Top