Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér väčších stredných škôl (06I01-20-V01)

Hlavným cieľom je odstránenie bariér na stredných školách a zabezpečiť tak pre čo najväčší počet detí so zdravotným znevýhodnením bezproblémovú fyzickú dostupnosť vzdelávania.

Príjem žiadostí:

Do 30. 6. 2025

Miera podpory:

100 %

Výška príspevku:

Max. 130 000 EUR

Miesto realizácie:

Celé Slovensko

Žiadateľ:

Mestá a obce, podniky, ostatné subjekty

Model hodnotenia:

Metóda hodnotenia je priebežná
Dátum podania je rozhodujúci pre schválenie projektu, preto je dôležité začať s prípravami včas.

Spôsob financovania:

Spôsob financovania je ex-post
Grant sa prepláca po ukončení projektu alebo počas projektu (v prípade viacerých fáz).

KTO A NA ČO MÔŽE VYUŽIŤ

Odstránenie fyzických, informačných a technologických bariér v školskom prostredí na stredných školách podľa Manuálu debarierizácie škôl a školských zariadení.

Môžete sa prihlásiť, ak ste:

Grant možno použiť na tieto činnosti/výdavky:

VEDELI STE, ŽE…

Oprávnené sú len SŠ s minimálnym celkovým počtom žiakov na škole 275 (podľa zoznamu potenciálnych žiadateľov).

Chcete sa dozvedieť viac o grantoch pre obce?

CHCEM POMÔCŤ S PRÍPRAVOU GRANTU

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

    *povinné pole
    Scroll to Top