Euroregión Bílé – Biele Karpaty: Kultúra a cestovní ruch

Výzva FMP/KCR/01

Podpora až 50 000 EUR je určená aj na rozvoj menej známych destinácií, ktoré majú potenciál prilákať vyšší počet návštevníkov.

Príjem žiadostí:

8. 4. - 31. 5. 2024

Miera podpory:

Až 92 %

Výška príspevku:

Min. 5 000 - Max. 50 000 EUR

Miesto realizácie:

Euroregión Bílé-Biele Karpaty

Žiadateľ:

Subjekty na území SR a ČR

Model hodnotenia:

Metóda hodnotenia je priebežná
Dátum podania je rozhodujúci pre schválenie projektu, preto je dôležité začať s prípravami včas.

Spôsob financovania:

Spôsob financovania je ex-post
Grant sa prepláca po ukončení projektu alebo počas projektu (v prípade viacerých fáz).

KTO A NA ČO MÔŽE VYUŽIŤ

Podpora je určená aj na rozvoj menej známych destinácií, ktoré majú potenciál prilákať vyšší počet návštevníkov. Každý výdavok musí byť vynaložený v jasnej súvislosti s malým projektom a musí byť nevyhnutný na úspešnú realizáciu malého projektu. Rozpočet malého projektu: 62 500 EUR.

Môžete sa prihlásiť, ak ste:

Podrobný zoznam je uvedený nižšie.

Grant možno použiť na tieto činnosti/výdavky:

VEDELI STE, ŽE…

Investičné náklady a náklady na stavebné práce nemôže presiahnuť 90 % celkového rozpočtu malého projektu

 

Zdroje financovania podľa kategórie:
1. Žiadatelia zo SR:

 • zdroje EÚ – 80 %
 • zdroje štátneho rozpočtu – 12 %
 • spolufinancovanie žiadateľa SR – 8 %

2. Žiadatelia z ČR:

 • zdroj EÚ – 80 %
 • zdroje štátneho rozpočtu – 0 % – malé projekty pre žiadateľov so sídlom v Českej republike nie sú spolufinancované zo štátneho rozpočtu SR ani štátneho rozpočtu ČR
 • spolufinancovanie žiadateľa – 20 %

Oprávnení žiadatelia – Slovenská republika:

Oprávnení žiadatelia – Česká republika

Vybrané povinné prílohy:

 • Dohoda o spolupráci partnerov na malom projektu,
 • Doklady preukazujúce vlastnícke právo k nehnuteľnostiam – katastrálna mapa (Príloha požadovaná pri realizácii stavebných investícií v rámci malého projektu),
 • Doklady k povoleniu stavby – doklad o zahájení stavebného konania (Príloha požadovaná pri realizácii stavebných investícií v rámci malého projektu),
 • Projektová dokumentácia (Príloha požadovaná pri realizácii stavebných investícií v rámci malého projektu).

Máte záujem o ďalšie dotácie? Nájdite ich v našej databáze dotácií.

CHCEM POMÔCŤ S PRÍPRAVOU GRANTU

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

  *povinné pole
  Scroll to Top