Euroregión Bílé – Biele Karpaty: Miestne iniciatívy

Výzva FMP/MI/01

Miestne iniciatívy cezhraničnej spolupráce sú zamerané predovšetkým na vzájomné spoznávanie sa obyvateľov prihraničných regiónov a budovanie dôvery medzi nimi.

Príjem žiadostí:

8. 4. - 31. 5. 2024

Miera podpory:

Až 92 %

Výška príspevku:

Min. 5 000 - Max. 30 000 EUR

Miesto realizácie:

Euroregión Bílé-Biele Karpaty

Žiadateľ:

Subjekty na území SR a ČR

Model hodnotenia:

Metóda hodnotenia je priebežná
Dátum podania je rozhodujúci pre schválenie projektu, preto je dôležité začať s prípravami včas.

Spôsob financovania:

Spôsob financovania je ex-post
Grant sa prepláca po ukončení projektu alebo počas projektu (v prípade viacerých fáz).

KTO A NA ČO MÔŽE VYUŽIŤ

V rámci tejto priority sú financované neinvestičné aktivity. V odôvodnených prípadoch je možné obstarať aj nevyhnutné vybavenie na realizáciu aktivít, avšak nesmie predstavovať významnú časť rozpočtu projektu (max. 50 % z celkového rozpočtu malého projektu). Rozpočet malého projektu: 37 500 EUR

Môžete sa prihlásiť, ak ste:

Vybrané povinné prílohy:

Grant možno použiť na tieto činnosti/výdavky:

VEDELI STE, ŽE…

Zdroje financovania podľa kategórie:
1. Žiadatelia zo SR:

  • zdroje EÚ – 80 %
  • zdroje štátneho rozpočtu – 12 %
  • spolufinancovanie žiadateľa SR – 8 %

2. Žiadatelia z ČR:

  • zdroj EÚ – 80 %
  • zdroje štátneho rozpočtu – 0 % – malé projekty pre žiadateľov so sídlom v Českej republike nie sú spolufinancované zo štátneho rozpočtu SR ani štátneho rozpočtu ČR
  • spolufinancovanie žiadateľa – 20 %

Oprávnení žiadatelia – Slovenská republika:

Oprávnení žiadatelia – Česká republika

Máte záujem o ďalšie dotácie? Nájdite ich v našej databáze dotácií.

CHCEM POMÔCŤ S PRÍPRAVOU GRANTU

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

    *povinné pole
    Scroll to Top