Granty so zjednodušenou administratívou – Hackathony (17I05-04-V02)

Na základe výzvy budú vybraní 5 prijímatelia, pre ktorých Vykonávateľ zorganizuje hackathony, a ktorým budú poskytnuté prostriedky mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na vývoj digitálnych riešení (napr. IT aplikácií), ktoré vznikli počas hackathonov.

Príjem žiadostí:

Do 6. 11. 2023

Miera podpory:

100 %

Výška príspevku:

Max. 100 000 EUR

Miesto realizácie:

Celé Slovensko okrem Bratislavy

Žiadateľ:

Mestá a obce, ostatné subjekty

Model hodnotenia:

Metóda hodnotenia je priebežná
Dátum podania je rozhodujúci pre schválenie projektu, preto je dôležité začať s prípravami včas.

Spôsob financovania:

Spôsob financovania je ex-post
Grant sa prepláca po ukončení projektu alebo počas projektu (v prípade viacerých fáz).

KTO A NA ČO MÔŽE VYUŽIŤ

Na základe výzvy budú vybraní 5 prijímatelia, pre ktorých Vykonávateľ zorganizuje hackathony, a ktorým budú poskytnuté prostriedky mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na vývoj digitálnych riešení (napr. IT aplikácií), ktoré vznikli počas hackathonov. Pre každého vybraného prijímateľa bude organizovaný jeden hackathon, t. j. celkovo bude zorganizovaných päť hackathonov. Úlohou hackathonov bude prinášať prijímateľom inovatívne riešenia v oblasti zefektívňovania procesov, zlepšovania kvality digitálnych služieb občanom a v oblasti súčasných spoločenských výziev.

Môžete sa prihlásiť, ak ste:

Grant možno použiť na tieto činnosti/výdavky:

VEDELI STE, ŽE…

Hackathon je podujatie, počas ktorého tímy zložené zo zástupcov odbornej verejnosti prevažne z IT oblasti (študenti, IT firmy, experti atď.) intenzívne spolupracujú na riešení problému. Cieľom hackathonu je spravidla navrhnúť konkrétne softwérové riešenie, či vytvoriť IT aplikáciu. Trvanie hackathonu bude zvyčajne 48 hodín.

Oprávnené aktvity

Prípravná fáza projektu

Povinné aktivity:

  • Participácia odborných kapacít prijímateľa na špecifikácií témy hackathonu a identifikácií riešiteľských tímov spoločne s vykonávateľom
  • Poskytovanie mentoringu zo strany odborných kapacít prijímateľa riešiteľským tímom počas trvania hackathonu
  • Účasť odborných kapacít prijímateľa na zasadnutí poroty k vyhodnoteniu hackathonu

Nepovinné aktivity:

  • Používateľský prieskum v oblasti témy hackathonu

 

Hlavná aktivita

  • Hlavnou aktivitou sa rozumie samotná implementácia riešenia v oblasti témy hackathonu (napr. implementácia inovatívneho IT riešenia, IT aplikácie, inovatívneho postupu na zlepšenie procesov a pod.)

Chcete sa dozvedieť viac o grantoch pre verejnú správu?

CHCEM POMÔCŤ S PRÍPRAVOU GRANTU

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

    *povinné pole
    Scroll to Top