Inovačné poukážky Slovensko 2.0

Realizácia inovačných projektov pre podniky a fyzické osoby

Príjem žiadostí:

Do 19. 8. 2022

Miera podpory:

85 %

Výška príspevku:

Max. 10 000 EUR

Miesto realizácie:

Celé Slovensko okrem Bratislavy

Žiadateľ:

Fyzické alebo právnické osoby

Model hodnotenia:

Metóda hodnotenia je priebežná
Dátum podania je rozhodujúci pre schválenie projektu, preto je dôležité začať s prípravami včas.

Spôsob financovania:

Spôsob financovania je ex-post
Grant sa prepláca po ukončení projektu alebo počas projektu (v prípade viacerých fáz).

KTO A NA ČO MÔŽE VYUŽIŤ

Dotáciu môžu využiť právnické osoby a fyzické osoby na spracovanie surovín a polotovarov do výrobkov s vyššou pridanou hodnotou, zvyšovanie energetickej efektívnosti v hospodárstve alebo na systémy odolných a zdravých potravín.

Môžete sa prihlásiť, ak ste fyzické alebo právnické osoby:

Grant možno použiť na tieto činnosti/výdavky:

VEDELI STE, ŽE…

Na druhej strane nepodporovaná aktivita je zakúpenie softvérových nástrojov alebo ich vývoj na mieru, nákup technológií alebo akýchkoľvek prístrojov, akéhokoľvek zariadenia alebo vybavenia priestorov.

 

Ciele výzvy

Prostredníctvom inovačných poukážok bude podniku poskytnutá:

 

  1.  priama finančná pomoc, potrebná na prístup k profesionálnym zručnostiam, službám alebo znalostiam, čo umožní presadiť nápad alebo produkt, či už na domácom trhu alebo na trhu mimo Slovenska.
  2.  pomoc pri vývoji nových alebo vylepšení existujúcich produktov.
  3.  aplikovanie znalostí a technológií do praxe a poskytnutie pomoci pre zlepšenie prenosu výstupov poskytovaného poradenstva zo strany riešiteľa.

Chcete sa dozvedieť viac o inovačných grantoch?

CHCEM POMÔCŤ S PRÍPRAVOU GRANTU

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

    *povinné pole
    Scroll to Top