Inovačné poukážky Zdravá spoločnosť 2.0

Inovatívne produkty, procesy a postupy v zdravotníctve

Príjem žiadostí:

Do 15. 3. 2023

Miera podpory:

Až 85 %

Výška príspevku:

Max. 50 000 EUR

Miesto realizácie:

Celé Slovensko okrem Bratislavy

Žiadateľ:

Fyzické alebo právnické osoby

Model hodnotenia:

Metóda hodnotenia je priebežná
Dátum podania je rozhodujúci pre schválenie projektu, preto je dôležité začať s prípravami včas.

Spôsob financovania:

Spôsob financovania je ex-post
Grant sa prepláca po ukončení projektu alebo počas projektu (v prípade viacerých fáz).

KTO A NA ČO MÔŽE VYUŽIŤ

Fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú sídlo na území SR mimo Bratislavského kraja a toré vykonávajú podnikateľskú činnosť viac ako 12 mesiacov.

Môžete sa prihlásiť, ak ste:

Grant možno použiť na tieto činnosti/výdavky:

VEDELI STE, ŽE…

Podporené budú inovatívne výrobky (vrátane materiálov a biotechnológií), procesy a postupy v zdravotníctve.

 

1. hodnotiace kolo: do 15. 3. 2023

Ciele výzvy

Prostredníctvom inovačných poukážok bude podniku poskytnutá priama finančná pomoc:

 

  1.  potrebná na prístup k profesionálnym zručnostiam, službám alebo znalostiam, ktoré umožnia presadiť nápad alebo produkt, či už na domácom trhu alebo na trhu mimo Slovenska;
  2.  pomoc pri vývoji nových alebo vylepšení existujúcich produktov;

  3.  aplikovanie znalostí a technológií do praxe a poskytnutie pomoci pre zlepšenie prenosu výstupov poskytovaného poradenstva zo strany riešiteľa.

Chcete sa dozvedieť viac o grantoch v zdravotníctve?

CHCEM POMÔCŤ S PRÍPRAVOU GRANTU

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

    *povinné pole
    Scroll to Top