Investície do zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE – batériové systémy

Zabezpečenie plného a rovnocenného prístupu pre všetky technológie a poskytovateľov, vrátane obnoviteľných zdrojov na vyrovnávacie trhy.

Príjem žiadostí:

Príjem žiadostí je ukončený

Miera podpory:

Bude upresnené

Výška príspevku:

Bude upresnené

Miesto realizácie:

Celé Slovensko

Žiadateľ:

Podniky všetkých veľkostí

Model hodnotenia:

Metóda hodnotenia je priebežná
Dátum podania je rozhodujúci pre schválenie projektu, preto je dôležité začať s prípravami včas.

Spôsob financovania:

Spôsob financovania je ex-post
Grant sa prepláca po ukončení projektu alebo počas projektu (v prípade viacerých fáz).

KTO A NA ČO MÔŽE VYUŽIŤ

Môžete sa prihlásiť, ak ste:

Grant možno použiť na tieto činnosti/výdavky:

VEDELI STE, ŽE…

Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra
V rámci tohto komponentu sa predpokladajú investície do podpory výstavby nových kapacít obnoviteľných zdrojov energií (OZE) a modernizácie existujúcich zariadení vyrábajúcich elektrinu z OZE v celkovom objeme 220 MW inštalovaného výkonu. Súčasťou budú aj investície do elektrizačnej sústavy, ktoré podporia rýchlejšiu, spoľahlivejšiu a nákladovo efektívnejšiu integráciu obnoviteľných zdrojov.

Chcete sa dozvedieť viac o dotáciách na energie a FVE?

CHCEM POMÔCŤ S PRÍPRAVOU GRANTU

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

    *povinné pole
    Scroll to Top