DPMP, Nákup parciálnych trolejbusov a Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia – II. etapa, 2. fáza

Výzva PSK-MD-004-2024-FA-EFRR

Cieľom výzvy je obnova a modernizácia mobilných prostriedkov dráhovej MHD a vozidiel zabezpečujúcich MHD a prímestskú dopravu.

Príjem žiadostí:

17. 5. 2024 – 1. 4. 2029

Miera podpory:

95 %

Výška príspevku:

Nešpecifikované

Miesto realizácie:

Košický a Prešovský kraj

Žiadateľ:

Dopravný podnik mesta Prešov/Košice

Model hodnotenia:

Metóda hodnotenia je priebežná
Dátum podania je rozhodujúci pre schválenie projektu, preto je dôležité začať s prípravami včas.

Spôsob financovania:

Spôsob financovania je ex-post
Grant sa prepláca po ukončení projektu alebo počas projektu (v prípade viacerých fáz).

KTO A NA ČO MÔŽE VYUŽIŤ

Môžete sa prihlásiť, ak ste:

Zároveň osoba konajúca v mene oprávneného žiadateľa, ak je odlišná od štatutárneho orgánu

Grant možno použiť na tieto činnosti/výdavky:

VEDELI STE, ŽE…

Oprávneným miestom realizácie projektu sú kraje:

  • Košický kraj,
  • Prešovský kraj

Pre posúdenie splnenia tejto podmienky je rozhodujúce miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa.

Alokácia a financovanie:

Prostriedky vyčlenené na výzvu: 14 972 320,72 EUR z toho:

  • DPMP, Nákup parciálnych trolejbusov – 2. fáza – 4 552 160,12 EUR
  • Modernizácia údržbovej základne v Košiciach – 2. fáza– 10 420 160,60 EUR

Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu:

Zdroj Financovania

Európsky fond regionálneho rozvoja: 85 %

Štátny rozpočet: 10 %

Prijímateľ: 5 %

Máte záujem o ďalšie dotácie? Nájdite ich v našej databáze dotácií.

CHCEM POMÔCŤ S PRÍPRAVOU GRANTU

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

    *povinné pole
    Scroll to Top