Nemocnice – doplnenie prístrojového vybavenia (11I02-21-V11)

Investíciami do prístrojového vybavenia nemocníc sa zefektívni, zmodernizuje a zvýši kvalita vyšetrení. Dosiahne sa lepší komfort pre pacientov a personál a zabezpečí lepšia dostupnosť ústavnej zdravotnej starostlivosti garantovaná optimalizáciou siete nemocníc.

Príjem žiadostí:

Do 28. 11. 2023

Miera podpory:

100 %

Výška príspevku:

Nedefinované

Miesto realizácie:

Celé Slovensko

Žiadateľ:

spoločnosti všetkých veľkostí

Model hodnotenia:

Metóda hodnotenia je priebežná
Dátum podania je rozhodujúci pre schválenie projektu, preto je dôležité začať s prípravami včas.

Spôsob financovania:

Spôsob financovania je ex-post
Grant sa prepláca po ukončení projektu alebo počas projektu (v prípade viacerých fáz).

KTO A NA ČO MÔŽE VYUŽIŤ

Môžete sa prihlásiť, ak ste:

Grant možno použiť na tieto činnosti/výdavky:

VEDELI STE, ŽE…

Žiadateľ môže predložiť viacero žiadostí (pre každé zariadenie samostatne).

Chcete sa dozvedieť viac o grantoch na zdravotnú starostlivosť?

CHCEM POMÔCŤ S PRÍPRAVOU GRANTU

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

    *povinné pole




    Scroll to Top