Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (66/PRV/2023)

Grant je zameraný na výstavbu a modernizáciu vodovodov, kanalizácie, chodníkov a celkové zlepšenie vzhľadu obcí.

Príjem žiadostí:

Do 31. 8. 2023

Miera podpory:

100 %

Rozsah projektu:

Až 1,5 mil. EUR oprávnených výdavkov

Miesto realizácie:

Celé Slovensko - Vidiecka oblasť

Žiadateľ:

Mestá a obce, ostatné subjekty

Model hodnotenia:

Metóda hodnotenia je priebežná
Dátum podania je rozhodujúci pre schválenie projektu, preto je dôležité začať s prípravami včas.

Spôsob financovania:

Spôsob financovania je ex-post
Grant sa prepláca po ukončení projektu alebo počas projektu (v prípade viacerých fáz).

KTO A NA ČO MÔŽE VYUŽIŤ

Môžete sa prihlásiť, ak ste:

Grant možno použiť na tieto činnosti/výdavky:

VEDELI STE, ŽE…

V rámci združenia obcí musí byť projekt realizovaný minimálne v dvoch obciach.

Chcete sa dozvedieť viac o grantoch pre obce?

CHCEM POMÔCŤ S PRÍPRAVOU GRANTU

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

    *povinné pole
    Scroll to Top