Podpora zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej energie (PSK-MIRRI-004-2023-DV-FST)

Cieľom výzvy je v dotknutých územiach definovaných v PST kompenzovať pokles výroby energie v postupne odstavovaných energetických základniach využívajúcich fosílne palivá prostredníctvom zvýšenia podielu výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „OZE“).

Príjem žiadostí:

2. kolo do 29. 2. 2024

Miera podpory:

Až 65 %

Rozsah projektu:

Max. 10 000 000 EUR NFP

Miesto realizácie:

Trenčiansky a Košický kraj

Žiadateľ:

Právnické a fyzické osoby

Model hodnotenia:

Metóda hodnotenia je kolová
Dôležitá je kvalita predloženého projektu.

Spôsob financovania:

Spôsob financovania je ex-post
Grant sa prepláca po ukončení projektu alebo počas projektu (v prípade viacerých fáz).

KTO A NA ČO MÔŽE VYUŽIŤ

Oprávnenosť pre čerpanie z tohto fondu, a teda aj oprávnenosť pre zapojenie sa do tejto výzvy sa vzťahuje len na vybrané okresy Trenčianskeho a Košického kraja, konkrétne: Trenčiansky kraj (okresy Prievidza a Partizánske); Košický kraj (okresy Košice I - IV, Košice-okolie a okres Michalovce).

Môžete sa prihlásiť, ak ste:

Grant možno použiť na tieto činnosti/výdavky:

VEDELI STE, ŽE…

Podmienky výzvy:

  • Zariadenia s výkonom od 1 MWe- 50 MWe
  • Mať povolenie na prevádzku projektu t.j. mať stavebné povolenie,  mať projektovú dokumentáciu
  • Zmluvu o pripojení do elektrizačnej sústavy

Chcete sa dozvedieť viac o dotáciách na energiu a FVE?

CHCEM POMÔCŤ S PRÍPRAVOU GRANTU

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

    *povinné pole
    Scroll to Top