Projekty zamerané na digitalizáciu ekonomiky (09I05-03-V02)

Výzva je zameraná na podporu kvalitných projektov základného a priemyselného výskumu v úrovniach TRL 1 – 3 pre oblasť prechodu na digitálnu ekonomiku.

Príjem žiadostí:

Do 6. 11. 2023

Miera podpory:

Do 100 %

Výška príspevku:

Max. 1 mil. EUR

Miesto realizácie:

Celé Slovensko

Žiadateľ:

Podniky všetkých veľkostí, ostatné subjekty

Model hodnotenia:

Metóda hodnotenia je priebežná
Dátum podania je rozhodujúci pre schválenie projektu, preto je dôležité začať s prípravami včas.

Spôsob financovania:

Spôsob financovania je ex-post
Grant sa prepláca po ukončení projektu alebo počas projektu (v prípade viacerých fáz).

KTO A NA ČO MÔŽE VYUŽIŤ

Môžete sa prihlásiť, ak ste:

Oprávnenosť partnerov:

Grant možno použiť na tieto činnosti/výdavky:

VEDELI STE, ŽE…

Maximálnu intenzitu pomoci na priemyselný výskum je možné zvýšiť o 15 percentuálnych bodov, maximálne však na 80 %, pri splnení podmienok.

 

Výška podpory:

 • Max. 500 000 EUR bez partnerstva
 • Max. 1 mil. EUR v partnerstve

Podporované budú projekty s budúcim komerčným potenciálom v týchto oblastiach:

 • Priemyselné technológie (napr. automatizácia v priemysle)
 • Kľúčové digitálne technológie (napr. kybernetická bezpečnosť, kvantové technológie, senzory, internet vecí, mikroelektronika a elektronické komponenty, cloudové riešenia)
 • Vznikajúce umožňujúce/podporné technológie
 • Pokročilé materiály pre oblasť digitalizácie
 • Umelá inteligencia a robotika
 • Pokročilé počítanie

Chcete sa dozvedieť viac o grantoch na digitalizáciu?

CHCEM POMÔCŤ S PRÍPRAVOU GRANTU

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

  *povinné pole
  Scroll to Top