Rekonštrukcia a dobudovanie zabezpečených priestorov kritickej infraštruktúry

Výzva z Plánu obnovy kód: 17I06-04-V04

Cieľom výzvy je zvýšiť zabezpečenie priestorov s umiestnenými informačnými systémami kritickej infraštruktúry.

Príjem žiadostí:

20. 5. - 31. 7. 2024

Miera podpory:

100 %

Veľkosť projektu:

20 000 - 300 000 EUR bez DPH NFP

Miesto realizácie:

Celé Slovensko

Žiadateľ:

Subjekty verejnej správy

Model hodnotenia:

Metóda hodnotenia je priebežná
Dátum podania je rozhodujúci pre schválenie projektu, preto je dôležité začať s prípravami včas.

Spôsob financovania:

Spôsob financovania je ex-post
Grant sa prepláca po ukončení projektu alebo počas projektu (v prípade viacerých fáz).

KTO A NA ČO MÔŽE VYUŽIŤ

Môžete sa prihlásiť, ak ste:

Žiadateľom o PPM môže byť iba subjekt, na ktorého sa vzťahuje schéma minimálnej pomoci.

Žiadateľ je povinný sa zaregistrovať do informačného systému ISPO.

Grant možno použiť na tieto činnosti/výdavky:

VEDELI STE, ŽE…

Priestorom KI je stavebne alebo inak ohraničený priestor vo vnútri objektu s umiestnenými informačnými systémami kritickej infraštruktúry.

Žiadateľ nesmie umelo rozdeliť priestor na viac priestorov s úmyslom navýšiť maximálnu výšku prostriedkov mechanizmu na projekt. (Maximálne 10 zrekonštruovaných alebo dobudovaných priestorov KI.) 

Máte záujem o ďalšie dotácie? Nájdite ich v našej databáze dotácií.

CHCEM POMÔCŤ S PRÍPRAVOU GRANTU

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

    *povinné pole
    Scroll to Top