Sumár výzvy INTERREG SK-CZ/2023/5_BIODIVERZITA

Posilnenie ochrany a zachovanie prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach, a zníženie všetkých foriem znečistenia.

Príjem žiadostí:

Do 31. 1. 2024

Miera podpory:

80 %

Výška príspevku:

Min. 50 000 EUR

Miesto realizácie:

Len oprávnené územia

Žiadateľ:

Ostatné subjekty

Model hodnotenia:

Metóda hodnotenia je priebežná
Dátum podania je rozhodujúci pre schválenie projektu, preto je dôležité začať s prípravami včas.

Spôsob financovania:

Spôsob financovania je ex-post
Grant sa prepláca po ukončení projektu alebo počas projektu (v prípade viacerých fáz).

KTO A NA ČO MÔŽE VYUŽIŤ

Posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry: zber a výmena dát, informácií a skúseností; realizácia spoločných stratégií a akčných plánov; osvetové aktivity o potrebe zachovania biodiverzity.

Môžete sa prihlásiť, ak ste:

Oprávnenosť územia:

Grant možno použiť na tieto činnosti/výdavky:

VEDELI STE, ŽE…

Projekt môže byť oprávnený len za predpokladu, že splní minimálne 3 z nasledujúcich kritérií spolupráce:

  • Spoločná príprava
  • Spoločná realizácia
  • Spoločný personál
  • Spoločné financovanie

Žiadosť o NFP môže byť postúpená do ďalšej fázy hodnotenia iba v prípade, ak splní minimálne tri zo štyroch kritérií cezhraničnej spolupráce. Zároveň platí, že kritérium spoločnej prípravy a kritérium spoločnej realizácie sú pre žiadateľov povinné.

Máte záujem o ďalšie dotácie? Nájdete ich v našom prehľade dotácií.

CHCEM POMÔCŤ S PRÍPRAVOU GRANTU

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

    *povinné pole
    Scroll to Top