Superodpočet na výskum a vývoj

Dodatočný odpočet na výskum a vývoj môžu využiť fyzické i právnické osoby bez ohľadu na to, či sú účtovnou jednotkou, alebo vedú daňovú evidenci.

Príjem žiadostí:

Do 1. 1. 2027

Miera podpory:

Až 200 %

Výška príspevku:

Nie je špecifikované

Miesto realizácie:

Celé Slovensko

Žiadateľ:

Podniky všetkých veľkostí

Model hodnotenia:

Metóda hodnotenia je priebežná
Dátum podania je rozhodujúci pre schválenie projektu, preto je dôležité začať s prípravami včas.

Spôsob financovania:

Spôsob financovania je ex-post
Grant sa prepláca po ukončení projektu alebo počas projektu (v prípade viacerých fáz).

KTO A NA ČO MÔŽE VYUŽIŤ

Odpočítateľná položka umožňuje niektoré výdavky spojené s projektmi výskumu a vývoja odpočítať od základu dane z príjmov DVAKRÁT: Prvýkrát štandardne ako daňovo uznateľný výdavok (náklad); Druhýkrát potom práve formou odpočítateľné položky od základu dane.

Môžete sa prihlásiť, ak ste:

Grant možno použiť na tieto činnosti/výdavky:

VEDELI STE, ŽE…

vám pomôžeme s: 

 • Identifikujeme vhodné projekty VaV.
 • Vykonáme technické a ekonomické posúdenie VaV projektu.
 • Identifikujeme uplatniteľné náklady VaV pre aplikáciu v rámci odpočítateľné položky.
 • Pripravíme potrebnú dokumentáciu pre uplatnenie odpočítateľné položky.
 • Poskytneme podporu pre prípad obhajoby uplatniteľnosti projektu VaV.
 • Poskytneme podporu pri komunikácii s príslušným finančným úradom v prípade vyžiadanie tzv. Záväzného posúdenie výdavkov vynaložených na VaV zahrňovaných do odpočtu.
 • ZADARMO zanalyzujeme aplikovateľnosť odpočítateľné položky na VaV vo vašom prípade.

Chcete sa dozvedieť viac o iných grantoch?

CHCEM POMÔCŤ S PRÍPRAVOU GRANTU

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

  *povinné pole
  Scroll to Top