„Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred povodňami“ (PSK-MZP-002-2023-DV-KF)

Cieľ výzvy je realizácia adaptačných opatrení, ktorých funkciou je zadržiavanie vody na území, čo prispeje k zmierneniu prejavov sucha, ako aj zvýšeniu vodozádržnej schopnosti povodia a spomaleniu odtoku vody, čím sa zároveň prispeje k ochrane pred povodňami.

Príjem žiadostí:

Do 6. 4. 2024

Miera podpory:

100 %

Výška príspevku:

Nie je stanovené

Miesto realizácie:

Vybrané regióny

Žiadateľ:

Ostatné subjekty

Model hodnotenia:

Metóda hodnotenia je priebežná
Dátum podania je rozhodujúci pre schválenie projektu, preto je dôležité začať s prípravami včas.

Spôsob financovania:

Spôsob financovania je ex-post
Grant sa prepláca po ukončení projektu alebo počas projektu (v prípade viacerých fáz).

KTO A NA ČO MÔŽE VYUŽIŤ

Môžete sa prihlásiť, ak ste:

Grant možno použiť na tieto činnosti/výdavky:

VEDELI STE, ŽE…

Oprávnené aktivity tak, ako sú stanovené touto výzvou, nie sú poskytovaním štátnej pomoci (ani pomoci de minimis), a teda vo vzťahu k oprávneným aktivitám sa neuplatňujú pravidlá štátnej pomoci.

V rámci uvedených opatrení sú oprávnené tieto hlavné aktivity projektu:

1.a) Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídle a krajine realizované prostredníctvom zelenej infraštruktúry (vrátane modrej) a prírode blízkymi opatreniami a/alebo

1.b) Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine realizované kombináciou zelenej infraštruktúry resp. prírode blízkych opatrení a technických opatrení

 

ALEBO

 

2.a) Vodozádržné opatrenia s protipovodňovým účinkom v sídlach a krajine mimo vodných tokov realizované prostredníctvom zelenej infraštruktúry (vrátane modrej) a prírode blízkymi opatreniami a/alebo

2.b) Vodozádržné opatrenia s protipovodňovým účinkom v sídlach a krajine mimo vodných tokov realizované kombináciou zelenej infraštruktúry resp. prírode blízkych opatrení a technických opatrení alebo  prostredníctvom technických opatrení.

Máte záujem o ďalšie dotácie? Nájdete ich v našom prehľade dotácií.

CHCEM POMÔCŤ S PRÍPRAVOU GRANTU

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

    *povinné pole
    Scroll to Top