Výzva na odstraňovanie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility (PSK-MIRRI-002-2023-DV-EFRR)

Rekonštrukcia a modernizácia ciest môže zahŕňať aj podporu samostatných mostných objektov, pričom v takomto prípade sa musí jednať o mostné objekty spadajúce do kategórie stavebno-technického stavu zlý až havarijný.

Príjem žiadostí:

Do 9. 1. 2024

Miera podpory:

100 %

Výška príspevku:

350 tis. – 5 mil. EUR

Miesto realizácie:

Celé Slovensko

Žiadateľ:

Mestá a obce

Model hodnotenia:

Metóda hodnotenia je priebežná
Dátum podania je rozhodujúci pre schválenie projektu, preto je dôležité začať s prípravami včas.

Spôsob financovania:

Spôsob financovania je ex-post
Grant sa prepláca po ukončení projektu alebo počas projektu (v prípade viacerých fáz).

KTO A NA ČO MÔŽE VYUŽIŤ

Projekty zamerané na odstraňovanie nehodových lokalít a prestavbu nevyhovujúcich križovatiek musia spĺňať podmienku vykonania bezpečnostného auditu alebo inšpekcie.

Môžete sa prihlásiť, ak ste:

Grant možno použiť na tieto činnosti/výdavky:

VEDELI STE, ŽE…

Nestrácame váš čas a nesľubujeme nemožné. Úplná otvorenosť je kľúčovým pilierom našej spolupráce, preto poctivo analyzujeme aj šance každého projektu. Ak bude vaša žiadosť o podporu zamietnutá v dôsledku formálnych chýb, za naše služby nám nič nezaplatíte.

Chcete sa dozvedieť viac o grantoch pre obce?

CHCEM POMÔCŤ S PRÍPRAVOU GRANTU

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

    *povinné pole
    Scroll to Top