Výzva na podporu dekarbonizácie priemyslu

Cielem výzvy z Planu obnovy je znižovanie emisií skleníkových plynov vo výrobnom alebo spracovateľskom procese.

Príjem žiadostí:

Do 30. 7. 2024

Miera podpory:

Podľa špecifických pravidiel

Výška príspevku:

Nie je stanovená

Miesto realizácie:

Celé Slovensko

Žiadateľ:

Fyzická alebo právnická osoba

Model hodnotenia:

Metóda hodnotenia je priebežná
Dátum podania je rozhodujúci pre schválenie projektu, preto je dôležité začať s prípravami včas.

Spôsob financovania:

Spôsob financovania je ex-post
Grant sa prepláca po ukončení projektu alebo počas projektu (v prípade viacerých fáz).

KTO A NA ČO MÔŽE VYUŽIŤ

Výška prostriedkov mechanizmu na projekt bude určená na základe ponuky (suma požadovaných prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti SR v EUR za ušetrenú tonu emisií CO2eqv, ktorá bude výsledkom realizácie podporenej investície.

Môžete sa prihlásiť, ak ste:

Grant možno použiť na tieto činnosti/výdavky:

VEDELI STE, ŽE…

Základné kritérium uplatňované pri vytváraní poradia projektov bude vyhodnocované na základe váženého posúdenia dvoch subkritérií:

  • suma požadovaných prostriedkov mechanizmu v EUR za zníženie emisií CO2eqv o tonu, ktoré bude výsledkom realizácie podporenej investície a
  • príspevok k naplneniu cieľa schémy na zníženie emisií skleníkových plynov.

Máte záujem o ďalšie dotácie? Nájdite ich v našej databáze dotácií.

CHCEM POMÔCŤ S PRÍPRAVOU GRANTU

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

    *povinné pole
    Scroll to Top