Výzva na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách

Výzva PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR

Cieľom výzvy je zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov a podpora využívania OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou systému zásobovania energiou verejných budov.

Príjem žiadostí:

1. kolo – 9. 2. 2024 | 2. kolo- 16. 2. 2024

Miera podpory:

100 %

Výška príspevku:

200 000 - 5 mil. EUR

Miesto realizácie:

Celé Slovensko

Žiadateľ:

O statné subjekty

Model hodnotenia:

Metóda hodnotenia je priebežná
Dátum podania je rozhodujúci pre schválenie projektu, preto je dôležité začať s prípravami včas.

Spôsob financovania:

Spôsob financovania je ex-post
Grant sa prepláca po ukončení projektu alebo počas projektu (v prípade viacerých fáz).

KTO A NA ČO MÔŽE VYUŽIŤ

Môžete sa prihlásiť, ak ste:

Grant možno použiť na tieto činnosti/výdavky:

VEDELI STE, ŽE…

Nestrácame váš čas a nesľubujeme nemožné. Úplná otvorenosť je kľúčovým pilierom našej spolupráce, preto poctivo analyzujeme aj šance každého projektu. 

Oprávnené aktivity

Opatrenie 2.1.2 | Znižovanie energetickej náročnosti budov

 • Vypracovanie energetického auditu minimálne na predmet projektu
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie na predmet projektu
 • Zateplenie obvodového plášťa, strešného plášťa
 • Výmena otvorových konštrukcií
 • Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia vykurovacieho systému, systémov chladenia a vetrania, systémov merania a riadenia
 • Iné opatrenia monitoringu prevádzkových údajov
 • Zavádzanie energetického manažmentu
 • Zavádzanie monitoringu prevádzkových údajov
 • Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia
 • Realizácia debarierizačných opatrení
 • Inštalácia / rekonštrukcia / modernizácia elektrických nabíjacích staníc pre elektromobilitu
 • Realizácia estetických opatrení „Nového Európskeho Bauhausu“
 • Realizácia zelených opatrení (napr. zelené strechy / steny, systémy využitia dažďovej vody)
 • Realizácia opatrení ochrany biodiverzity.

Opatrenie 2.2.2 | Podpora využívania OZE v systémoch zásobovania energiou

 • Inštalácia zariadení využívajúcich OZE
 • Uskladňovanie energie z OZE
 • Zavádzanie systémov monitorovania, optimalizácie a riadenia spotreby energie

Chcete sa dozvedieť viac o iných grantoch?

CHCEM POMÔCŤ S PRÍPRAVOU GRANTU

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

  *povinné pole
  Scroll to Top