VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA  SR 2014 – 2022 (72/PRV/2023)

Táto výzva sa zameriava na nákup fotovoltaických panelov a tepelných čerpadiel.

Príjem žiadostí:

Do 31. 3. 2024

Miera podpory:

Až 70 %

Rozsah projektu:

Max. 200 000 EUR oprávnených výdavkov

Miesto realizácie:

Celé Slovensko

Žiadateľ:

Fyzické a právnické osoby

Model hodnotenia:

Metóda hodnotenia je priebežná
Dátum podania je rozhodujúci pre schválenie projektu, preto je dôležité začať s prípravami včas.

Spôsob financovania:

Spôsob financovania je ex-post
Grant sa prepláca po ukončení projektu alebo počas projektu (v prípade viacerých fáz).

KTO A NA ČO MÔŽE VYUŽIŤ

Môžete sa prihlásiť, ak ste:

Grant možno použiť na tieto činnosti/výdavky:

VEDELI STE, ŽE…

Povinné prílohy k ŽoNFP sú okrem iného:

  • Podnikateľský plán,
  • Osvedčenie samostatne hospodáriaceho roľníka,
  • Výpis z registra pozemkového spoločenstva, 
  • Vyjadrenie  Odboru starostlivosti o životné prostredie, či projekt podlieha zisťovaciemu konaniu alebo podlieha povinnému hodnoteniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie,
  • Projektová dokumentácia, dokumentácia k VO.

Chcete sa dozvedieť viac o grantoch pre poľnohospodárov?

CHCEM POMÔCŤ S PRÍPRAVOU GRANTU

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

    *povinné pole
    Scroll to Top