Záver roka v GRANTEX

Dovoľte nám, aby sme Vám v mene celého GRANTEXU poďakovali za podporu a spoluprácu v tomto roku a tešíme sa na vaše ďalšie projekty. Prajeme Vám pokojné vianočné sviatky strávené s vašimi najbližšími a šťastný štart do roku 2023. Čaká nás, dúfajme, prelomový rok v oblasti poskytovania grantov a o to viac sa ho nemôžeme dočkať.

Martin Kindl

22. 12. 2022

Martin Kindl

Martin sa venuje grantom už od čias vysokoškolských štúdií, kde bola ich analýza a využitie témou jeho diplomovej práce. Od tej doby prešiel viacerými pozíciami venujúcimi sa téme európskych dotácií, od kontroly žiadostí pri implementácií projektov, cez ich prípravu, manažment veľkých projektov, až po riadenie medzinárodných inovačných projektových žiadostí. Svoje skúseností získaval v štátnej správe, v súkromnom sektore, ale aj na univerzitnej pôde, kde bol zodpovedný okrem iného aj za chod EIT Manufacturing HUB-u, kde bolo jeho úlohou podporovať lokálnych inovátorov z podnikateľskej, priemyselnej a akademickej sféry pri zapájaní sa do kolaboračných medzinárodných inovačných projektov v rámci celej EÚ.
Scroll to Top