Verejná správa

Efektívne spravujte svoj rozpočet a využite možnosti grantov na financovanie svojich projektov. Pridajte sa k mestám a obciam, ktoré GRANTEX sprevádza grantovým procesom.

podporované činnosti

Digitalizácia

Digitalizácia verejnej správy, automatizácia spracovania digitálnych údajov, rozširovanie prepojeného dátového fondu, kybernetická bezpečnosť a iné.

Infraštruktúra

Modernizácia a rekonštrukcia budov, verejných priestranstiev, ciest, chodníkov, cyklotrás. Obstaranie architektonických prvkov, inventára, výsadba zelene atď.

Úspory energie a fotovoltika

Komplexné projekty úspor energie, získavanie obnoviteľných zdrojov energie a podpora prechodu na čisté zdroje energie.

Vzdelávanie

Výstavba, modernizácia, prístavba a vybavenie materských škôl, základných škôl, stredných škôl, vyšších odborných škôl a odborných učební.

Sociálna a zdravotná starostlivosť

Dotácie na rozšírenie a modernizáciu sociálnej a zdravotníckej infraštruktúry, na digitalizáciu a kybernetickú bezpečnosť alebo na zníženie spotreby energie v budovách.

Ďalšia podpora

V závislosti od typu žiadateľa je možné čerpať dotácie aj na iné oblasti, napríklad na kultúru alebo šport.

dotácie

Cyklistická infraštruktúra

Podpora výstavby cyklistickej infraštruktúry ako súčasť rozvoja nízko uhlíkovej dopravy.

Zvyšovanie kapacít škôl

Zvyšovanie kapacít materských a základných škôl.

Miestne komunikácie

Modernizácia miestnych komunikácií, jej mostných objektov a súčastí

Revitalizácia intravilánov

Revitalizácia zanedbaných a nevyužívaných území v intravilánoch sídiel.

VEDELI STE, ŽE...

Odmenu za naše služby dostaneme až po úspešnom schválení vašej žiadosti o financovanie? Preto realizujeme len projekty, ktoré majú vysokú šancu na úspech. Zbytočne nestrácame váš čas a nesľubujeme vám nemožné. Úplná otvorenosť je kľúčovým pilierom našej spolupráce.

Kritické body

Procesom udeľovania grantov vás prevedú odborníci, ktorí sa úzko špecializujú na financovanie žiadateľov z verejného sektora. Vybrali sme tri kritické oblasti, ktorým by ste pri plánovaní svojho projektu mali venovať maximálnu pozornosť.

1

Budovanie pripravenosti

Jedným z najčastejších dotačných projektov miest a obcí je modernizácia infraštruktúry. Súčasťou týchto projektov je však aj projektová dokumentácia a stavebná pripravenosť na úrovni stavebného povolenia. Odporúčame preto nečakať na vyhlásenie konkrétnej dotačnej výzvy a začať s prípravou projektu už teraz.

2

Vysoký dopyt medzi žiadateľmi

O vybrané dotačné tituly je medzi verejnými inštitúciami mimoriadny záujem, napríklad keď sa alokácia výzvy vyčerpá v priebehu niekoľkých dní alebo dokonca hodín. V prípade týchto výziev je preto potrebné mať kompletne pripravený projekt ešte pred otvorením prijímania žiadostí a žiadosť predložiť ihneď po otvorení výzvy.

3

Energetické hodnotenie

Súčasťou energeticky úsporných projektov je aj energetické hodnotenie, ktoré vypracuje energetický špecialista. Energetický expert však musí byť podrobne oboznámený s podmienkami grantovej výzvy. Opomenutie jednej poznámky pod čiarou vás môže stáť dotáciu, preto GRANTEX poskytuje klientom energetické hodnotenie prostredníctvom osvedčeného partnera, ktorý sa dlhodobo venuje dotačným projektom.

prečo grantex

výdaje: 130 mil. Kč

dotace: 65 %

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

výdaje: 130 mil. Kč

dotace: 65 %

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

výdaje: 130 mil. Kč

dotace: 65 %

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

výdaje: 130 mil. Kč

dotace: 65 %

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

realizované

0 +
úspešných projektov

miliónov EUR

0 +
v podporených projektoch

pridajte sa

0 +
spokojných klientov

mesačne

0 +
vypitých šálok kávy

novinky a články

MÁM ZÁUJEM O DOTÁCIE

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

    *povinné pole
    Scroll to Top