VÝSKUM, VÝVOJ A INOVÁCIE

Pre niektorých je vstupenkou do sveta úspešného podnikania, pre iných je nevyhnutnou súčasťou podnikania, aby udržali krok s nadnárodnou konkurenciou. Výskum a vývoj je v súčasnosti jednou z najviac podporovaných oblastí vôbec.

 

OD NÁPADU K PRODUKTU

Vytvorte si zázemie

Pozemky, budovy, stroje, technológie a zariadenia na začatie alebo rozšírenie výskumných a vývojových činností.

Realizujte

Mzdy, režijné náklady, materiál, zásoby, údržba, stroje a technológie, poradenstvo alebo zmluvný výskum.

Produkujte

Stroje, technológie, budovy, poradenstvo alebo ochrana priemyselného vlastníctva.

dotácie

Horizon Europe

Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a Európsky inovačný a technologický inštitút vyhlasuje výzvu na podporu žiadateľov, ktorí sa aktívne zapojili do výziev vyhlasovaných rámcovým programom EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa v role koordinátora alebo partnera.

Prenos znalostí

Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja - cieľom investície je mobilizovať účasť súkromného sektora na výskume, vývoji a inováciách a zvýšiť podiel inovačných podnikov, ale aj uľahčiť prenos znalostí, technológií a inovácií a posilniť spoluprácu s podnikateľským sektorom.

Prepojenie súkromného a akademického sektora

Dlhodobý strategický výskum a vývoj prostredníctvom partnerstiev (výskum vo všetkých definovaných oblastiach RIS3+ spolupráca súkromného a akademického sektoru/SAV/vvi/VŠ).

Inovácie do praxe

Podpora VaV aktivít v podnikoch v každom stupni inovačného reťazca, zavedenie dosiahnutej inovácie do produkčného procesu, ako aj na podporu ochrany práv duševného vlastníctva, vrátane nefinančnej a vouchrovej podpory.

VEDELI STE, ŽE...

výskum a vývoj je dnes bežnou súčasťou mnohých podnikov? Podieľajú sa na ňom napríklad špecialisti na kvalitu, technológovia, inžinieri, ekológovia alebo manažéri údržby.

KRiTICKÉ BODY

Celým procesom vás prevedú naši vybraní odborníci na výskum a vývoj, medzi ktorými sú nielen dlhoroční poradcovia pre granty, ale aj bývalí hodnotitelia projektov výskumu a vývoja. Vybrali sme tri kritické oblasti projektov výskumu a vývoja, ktorým naši špecialisti venujú maximálnu pozornosť.

1

Analýza zámeru a posúdenie stupňa inovácie

Kvalita vášho nápadu a miera inovácie sú rozhodujúcim predpokladom úspešného financovania, preto naši odborníci na výskum ako prví posúdia váš nápad a jeho inovatívnosť. Ak si nie sme istí, či je váš projekt dostatočne inovatívny, pomôžeme vám ho upraviť tak, aby sa zvýšili vaše šance na získanie podpory.

2

Detailný projekt

Ďalším krokom je podrobný opis celého projektu. Podrobne opíšeme cieľ a výstupy projektu, rozpočet, úroveň inovácie v porovnaní s konkurenčnými riešeniami a spôsob, akým budú ciele dosiahnuté. Projekt rozpracujeme čo najpodrobnejšie, aby bolo hodnotiacej komisii jasné, čo a ako chceme dosiahnuť, ale aj aby sme vyzdvihli našu pripravenosť, ktorú okrem iného preukazujeme analýzou rizík.

3

Špecifické účtovníctvo

Realizácia projektov výskumu a vývoja podlieha osobitnému účtovníctvu podľa usmernení poskytovateľa pomoci, s ktorými je potrebné sa podrobne oboznámiť. V GRANTEX ADVISORY GROUP vás týmito špecifickými účtovnými postupmi prevedú priamo odborníci z nášho účtovného tímu, ktorí sa dlhodobo zaoberajú účtovaním projektov výskumu a vývoja.

KTO JE NAJČASTEJŠÍM PRÍJEMCOM FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA VÝSKUM A VÝVOJ?

V oblasti výskumu a vývoja sú priemyselné podniky najčastejšími príjemcami dotácií. O podporu však môžu požiadať aj univerzity a iné akademické inštitúcie, výskumné a vedecké centrá, zdravotnícke zariadenia a nemocnice, ako aj mnohé ďalšie subjekty.

Prečo Grantex

Výdaje: 16,5 mil. Kč

TRIO

Dotace: 70 %

Projekt byl realizován ve spolupráci s ČVUT, cílem 3 letého projektu byl výzkum a vývoj inteligentní textilie, konkrétně sportovního trička s aplikací inkoustu na bázi grafenu.

Výdaje: 68,2 mil. Kč

Aplikace

Dotace: 65 %

Projekt byl realizován bez účinné spolupráce, cílem byl výzkum a vývoj technologie založené na recyklaci odpadních olejů.

Výdaje: 7,5 mil. Kč

Potenciál

Dotace: 50 %

Cílem projektu bylo rozšíření stávající výzkumně inovační kapacity společnosti. V rámci projektu došlo k pořízení technologií a zařízení potřebné k výzkumu a vývoji. 

Výdaje: 8,2 mil. Kč

Inovace

Dotace: 35 %

Cílem projektu bylo pořízení technologií a zařízení potřebných k zavedení nové výroby a uvedení inovovaných výrobků na trh. 

realizované

úspešných projektov
0 +

miliónov EUR

v podporených projektoch
0 +

pridajte sa

spokojených klientov
0 +

mesačne

vypitých šálkov kávy
0 +

SME ČLENMI EURÓPSKEJ ASOCIÁCIE INOVAČNÝCH PORADCOV

GRANTEX je hrdým členom European Association of Innovation Consultants, ktorá združuje aktívnych inovačných poradcov v oblasti európskych výskumných a inovačných projektov. Ako súčasť združenia pomáhame malým a stredným podnikom úspešne rozvíjať ich výskumné a inovačné aktivity.

Novinky a články

MÁM ZÁUJEM O DOTÁCIE

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

    *povinné pole
    Scroll to Top