SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

Využite až 100 % podporu a zmodernizujte svoje zariadenia, rozšírte ich kapacitu alebo kúpte nové vybavenie.

podporované aktivity

Infraštruktúra a vybavenie

Dotácie na nákup budov vrátane pozemkov, ako aj dotácie na výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu alebo rozšírenie kapacity budov.

Úspory energie a fotovoltika

Dotácie na zateplenie, výmenu okien, dverí, zdrojov tepla a iné opatrenia na zníženie spotreby energie vašej budovy.

Digitalizácia a kybernetická bezpečnosť

Digitalizácia podniku, automatizácia spracovania digitálnych údajov, rozširovanie prepojeného dátového fondu, kybernetická bezpečnosť a ďalšie.

dotácie

Prístrojové vybavenie

Zlepšenie kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti - doplnenie prístrojového vybavenia nemocníc.

Zvyšovanie kapacít

Rozšírenie kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti.

Medzinárodná spolupráca

Podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti VaVaI.

Sieť centier IZS

Doplnenie siete centier integrovanej zdravotnej starostlivosti za účelom transformácie poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti na komunitnej a regionálnej úrovni.

eHealth

Podpora online komunikácie a digitalizácie zdravotníctva vrátane štandardizácie, telemedicíny, ale aj kybernetickej bezpečnosti podľa smernice NIS2.

A ďalšie...

V závislosti od typu žiadateľa je možné čerpať dotácie aj na iné oblasti, napríklad na výskum a vývoj alebo zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov.

Verejná správa môže tiež využívať dotácie na energeticky úsporné projekty.

VEDELI STE, ŽE...

Odmenu za naše služby dostaneme až po úspešnom schválení vašej žiadosti o financovanie? Preto realizujeme len projekty, ktoré majú vysokú šancu na úspech. Zbytočne nestrácame váš čas a nesľubujeme vám nemožné. Úplná otvorenosť je kľúčovým pilierom našej spolupráce.

Kritické body

Procesom udeľovania grantov vás budú sprevádzať odborníci, ktorí sa špecializujú na sociálnu a zdravotnú starostlivosť. Vybrali sme tri kritické oblasti, ktorým by ste mali pri plánovaní a realizácii projektu venovať maximálnu pozornosť.

1

Stavebná pripravenosť

Medzi bežné grantové projekty patrí modernizácia infraštruktúry.Tieto projekty však zahŕňajú aj projektovú dokumentáciu a stavebnú pripravenosť na úrovni stavebného povolenia. Odporúčame preto nečakať na vyhlásenie konkrétnej grantovej výzvy a začať s prípravou projektu už teraz.

2

Implementácia strategických projektov

Pri zložitých a rozsiahlych projektoch môže byť každá chyba veľmi nákladná. Nedodržanie podmienok, ku ktorým sa príjemca dotácie zaväzuje čerpaním pomoci, má za následok sankcie - čím vyššia je dotácia, tým vyššie sú sankcie. Vysoko špecializovaný a stabilný projektový tím je preto nevyhnutným predpokladom úspešnej realizácie projektu bez komplikácií.

3

Energetické hodnotenie

Súčasťou energeticky úsporných projektov je aj energetické hodnotenie, ktoré vypracuje energetický špecialista. GRANTEX poskytuje klientom energetické hodnotenie prostredníctvom osvedčeného partnera, ktorý sa dlhodobo zaoberá dotačnými projektmi.

výdaje: 130 mil. Kč

dotace: 65 %

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

výdaje: 130 mil. Kč

dotace: 65 %

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

výdaje: 130 mil. Kč

dotace: 65 %

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

výdaje: 130 mil. Kč

dotace: 65 %

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

prečo grantex

realizované

0 +
úspešných projektov

miliónov EUR

0 +
v podporených projektoch

pridajte sa

0 +
spokojných klientov

mesačne

0 +
vypitých šálok kávy

novinky a články

MÁM ZÁUJEM O DOTÁCIE

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

    *povinné pole
    Scroll to Top