O nás

Vďaka skúsenostiam získaným spoluprácou s viac než tisíckou klientov a neustálym vzdelávaním dokážeme identifikovať kľúčové predpoklady pre rozvoj každého klienta. Sme špecialisti z viacerých oborov a navzájom spolupracujeme preto, aby sme vyriešili vaše problémy a pomohli vám rásť.

HISTÓRIA

Zakladáme GRANTEX, poradenskú spoločnosť v oblasti dotácií.

Rozširujeme naše služby o daňové a účtovné poradenstvo.

Poskytujeme aj právne, audítorské a poisťovacie poradenstvo.

GRANTEX dotace sa stali súčasťou skupiny RENOMIA GROUP.

Otvárame pobočku v Bratislave a vstupujeme na slovenský trh.

kto sa o vás postará

martin kindl

Head of Branch

Martin sa venuje grantom už od čias vysokoškolských štúdií, kde bola ich analýza a využitie témou jeho diplomovej práce. Od tej doby prešiel viacerými pozíciami venujúcimi sa téme európskych dotácií, od kontroly žiadostí pri implementácií projektov, cez ich prípravu, manažment veľkých projektov, až po riadenie medzinárodných inovačných projektových žiadostí. Svoje skúseností získaval v štátnej správe, v súkromnom sektore, ale aj na univerzitnej pôde, kde bol zodpovedný okrem iného aj za chod EIT Manufacturing HUB-u, kde bolo jeho úlohou podporovať lokálnych inovátorov z podnikateľskej, priemyselnej a akademickej sféry pri zapájaní sa do kolaboračných medzinárodných inovačných projektov v rámci celej EÚ. Vo voľnom čase sa Martin venuje hlavne rodine, športu a sledovaním inovácií a technologických noviniek zo všetkých oblastí.

Michal Candrák

Project Manager

Michal má v GRANTEXE na starosti predovšetkým prípravu žiadosti o dotáciu a aj následnú implementáciu projektu počas realizácie a po realizácii projektu. V EU fondoch pracuje od roku 2012, keď začínal ako finančný manažér pre OPIS na Ministerstve financií SR. V roku 2019 prešiel na Slovenskú agentúru životného prostredia, kde začal pracovať ako projektový manažér. Vo voľnom čase sa Michal venuje rodine, má rad šport, predovšetkým futbal a bicykel, v zime sa rád otužuje.

Markéta Mackuľaková

Project Manager

Markéta pôsobí na pozícii projektového manažéra so zámerom na prípravu dotačných žiadostí pre klientov so súkromného, tak aj verejného sektora. Svojich klientov následne sprevádza realizáciou ich projektov. Spracovaniu a realizácii projektov sa venuje už viac ako 7 rokov. Už od štúdia na vysokej škole pôsobila na pozícii projektového manažéra v rámci neziskovej organizácie. Nadobudnuté skúsenosti využila aj na akademickej pôde, kde bola zapojená v mnohých projektoch ako Horizon 2020, APPV, KEGA, VEGA, FPPV. Následne začala s dotačným poradenstvom a spracovaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v súkromnej sfére. Individuálny prístup ku špecifickým potrebám klienta priniesol výborné výsledky v získavaní podpory zo štrukturálnych fondov. Vo voľnom čase sa aktívne venuje športu, turistike a času s rodinou a priateľmi.

Od začiatku nášho pôsobenia si uvedomujeme, že vysoká kvalita služieb je pre úspešnú spoluprácu nevyhnutná. Spolu s externými odborníkmi nastavíme váš projekt tak, aby mal maximálnu šancu na úspech a aby ste zbytočne neinvestovali do nevhodných alebo neefektívnych riešení.

Operations & HR

Adéla Rossi

Head of HR

Lucie Hofmanová

Executive Assistant

Iryna Čornokoňová

Office Manager

Marketing

Monika Košická

Head of Marketing

Veronika Divinová

Marketing Specialist

Veronika Haluzová

Marketing Assistant

Chcete sa k nám pridať?

Scroll to Top