PROJEKTY na ÚSPORY ENERGIE

Znížte režijné náklady a podporte stabilitu podniku investíciou do zníženia energetickej náročnosti vašej prevádzky alebo zvýšenia podielu obnoviteľných zdrojov energie. Vďaka výrazným úsporám a súčasným dotáciám ide o investície s veľmi krátkou dobou návratnosti.

Čo je dobré vedieť?

Rýchla návratnosť investície

Energetické projekty sa dnes vyznačujú veľmi rýchlou návratnosťou. V prípade menších projektov je to často len niekoľko mesiacov.

Energetická analýza

Má váš projekt nárok na dotáciu a aká bude jej výška? Energetická analýza na začiatku vášho projektu vám odpovie na túto kľúčovú otázku.

Energetické hodnotenie

Energetické hodnotenie je povinným dokumentom pre žiadosti o dotácie v sektore energetiky. V spoločnosti GRANTEX ho poskytujeme ako súčasť našich služieb.

Vedeli ste, že...
potrebuje energetický špecialista na vypracovanie energetického posudku podrobne poznať podmienky dotačnej výzvy? Opomenutie jednej poznámky pod čiarou vás môže stáť dotáciu, preto GRANTEX poskytuje klientom energetické hodnotenie prostredníctvom osvedčeného partnera, ktorý sa dlhodobo venuje dotačným projektom.

Na čo môžem získať dotáciu?

Zateplenie a výmena zdrojov tepla vrátane výmeny okien a dverí

Nákup a inštalácia fotovoltaických zariadení

Výmena výrobných zariadení

Modernizácia a obnova energetických distribučných systémov (elektrina, teplo a plyn)

Modernizácia osvetľovacích systémov v budovách a priemyselných oblastiach

Obstaranie technológií využívajúcich odpadové teplo z výroby

Obstaranie klimatizácie so systémom rekuperácie odpadového tepla

Obstaranie kogeneračnej jednotky na výrobu tepla a elektrickej energie

Zavedenie energetického manažmentu

VEDELI STE, ŽE...

Odmenu za naše služby dostaneme až po úspešnom schválení vašej žiadosti o financovanie? Preto realizujeme len projekty, ktoré majú vysokú šancu na úspech. Zbytočne nestrácame váš čas a nesľubujeme vám nemožné. Úplná otvorenosť je kľúčovým pilierom našej spolupráce.

dotácie

Nabíjacia infrašktruktúra

Výzva na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre obce a VÚC, ale aj podnikateľov s cieľom rozšíriť existujúcu sieť nabíjacích staníc pre alternatívne pohony

Nové zdroje elektriny z OZE

Investície do výstavby nových zdrojov elektriny z OZE, ktoré využívajú slnečnú a veternú energiu na priamu výrobu elektriny alebo geotermálnu energiu, biomasu, bioplyn, skládkový plyn alebo plyn z čistiarní odpadových vôd na výrobu elektriny pomocou kombinovanej výroby elektriny a tepla.

Výroba elektriny (Geotermálna energia)

Výstavba zariadení na výrobu OZE (geotermálna energia) a ich využívanie v energetických systémoch vrátane podpory výstavby rozvodov tepla

Batériové systémy

Investície do zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav pre vyššiu integráciu OZE - batériové systémy

KRITICKÉ BODY PROJEKTU

Energetické projekty sú veľmi špecifické. Sú náročnejšie na prípravu, pri ktorej analyzujeme potenciál a zmysluplnosť celého projektu. Ak však zistíme, že projekt má zmysel, je potom podstatne jednoduchšie ho realizovať ako iné dotačné projekty.

1

Potenciál projektu a stanovenie realistických cieľov

Prvým krokom je zistiť, akú výšku dotácie môžete získať. Čím vyššiu dotáciu chcete získať, tým viac MWh musíte ušetriť. Ciele, ktoré si stanovíte, však musia byť realistické, pretože ich dosiahnutie budete musieť po ukončení projektu preukázať orgánu pre riadenie dotácií. V praxi sa často stáva, že skutočné investičné náklady projektu sú napríklad 400 000 EUR. Projekt však nemá dostatočný potenciál úspor energie, aby sa z tejto sumy mohla počítať dotácia. Táto informácia je však pre investorov kľúčová. Preto našim klientom na začiatku spolupráce ponúkame energetickú analýzu, kde vypočítame potenciál projektu.

2

Analýza projektu

Vieme, koľko dotácií a úspor môžete dosiahnuť. Na rozhodnutie, či má pre vás projekt zmysel, však potrebujete aj ďalšie informácie. V prvom rade musíte porovnať, koľko bude celý projekt stáť, koľko peňazí vám ušetrí a aká bude doba návratnosti. Zvyčajne sa to robí prostredníctvom energetického auditu, ktorý je rozsiahly a nákladný. Tieto odpovede poskytujeme aj v energetickej analýze, ktorú sme vypracovali s naším energetickým partnerom práve pre potreby grantových projektov.

3

Výber správneho dotačného programu pre investície do fotovoltiky

Existuje niekoľko dotačných programov, v rámci ktorých môžu podnikatelia žiadať o dotácie na fotovoltaiku. Ako však zistiť, ktorý z nich je ten správny? Prečo je možné na niektorých miestach získať až 65 % dotáciu a na iných len 35 %? Ku každému projektu pristupujeme vždy individuálne a pre každého klienta vytvárame stratégiu šitú na mieru, na základe ktorej získa maximálnu možnú dotáciu na svoj fotovoltický projekt.

KTO JE NAJČASTEJŠÍM PRÍJEMCOM ENERGETICKÝCH DOTÁCIÍ?

Najväčší záujem o úspory energie a dotácie pre ne majú výrobné, spracovateľské alebo logistické podniky, pretože sú zvyčajne energeticky náročné a potenciál úspor energie je značný. Dotácie na zníženie nákladov na energiu v budovách a prevádzkach sú však v súčasnosti dostupné pre všetkých, nielen pre súkromné spoločnosti, ale aj pre živnostníkov alebo verejné inštitúcie.

Prečo GRANTEX

výdaje: 130 mil. Kč

dotace: 65 %

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

výdaje: 130 mil. Kč

dotace: 65 %

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

výdaje: 130 mil. Kč

dotace: 65 %

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

výdaje: 130 mil. Kč

dotace: 65 %

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

realizované

úspešných projektov
0 +

miliónov EUR

v podporených projektoch
0 +

pridajte sa

spokojných klientov
0 +

mesačne

vypitých šálok kávy
0 +

Novinky a články

MÁM ZÁUJEM O DOTÁCIE

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

    *povinné pole
    Scroll to Top