DIGITALIZÁCIa, AUTOMATIZÁCIa, ROBOTIZÁCIa

Priemyselná revolúcia 4.0 sa rozbehla a investície do digitalizácie, automatizácie alebo robotizácie sú v nasledujúcich rokoch nevyhnutnosťou, aby si spoločnosti udržali konkurencieschopnosť. Nečakajte, kým vás do týchto krokov dotlačí konkurencia. Začnite hneď a získajte zaujímavú podporu pre svoje projekty.

podporované aktivity

Digitalizácia

Odložte papiere a zložité tabuľky. Digitalizujte svoje údaje a sledujte ich v reálnom čase pomocou systému, ktorý zefektívni a spresní chod vašej firmy.

Automatizácia

Predstavte si, že proces, na ktorom váš tím pracuje celé hodiny, trvá inej spoločnosti maximálne niekoľko minút. Nestrácajte čas a zautomatizujte ten svoj.

Robotizácia

Budujete moderný podnik? Vymeňte zastarané zariadenia za inteligentné stroje a technológie, na ktorých nákup môžete v súčasnosti získať dotáciu.

Na čo možno použiť dotáciu

Podporované sú viaceré projekty

IKT, IT systémy, vnútropodnikové siete

Počítače, tablety, telefóny, aktívne prvky LAN, servery, prepínače, rozbočovače, firewally, podnikové úložiská NAS, pasívne prvky LAN, DNS, proxy servery, servery a poštové/tlačové servery.

Špecializované koncové zariadenia

Polohovacie zariadenia, 3D systémy a monitory, okuliare VR, 2D tlačiarne, plotre, terminály a systémy kontroly prístupu zákazníkov.

Logistické systémy

Robotické manipulátory guľatiny, robotické ramená, technológie čiarových kódov/QR/RFID, čistiace roboty, nevýrobné autonómne dopravníky, bariéry a brány.

HW PRO mobilný vzdialený prístup do firemnej siete

Modemy 4G/5G, prepínače a smerovače, náhlavné súpravy, HW šifrovacie kľúče, HW pre videokonferencie, HW pre interné pripojenie.

Monitorovacie systémy

Prístupové čipy, snímače a ich čítačky, sieťové prvky internetu vecí, webové kamery a iné systémy "video dohľadu", monitory a drony.

Softvér

BIM, CAE, CDE, GIS, MIS, APS, DMS, WMS, systémy ERP, virtualizačné platformy, softvér na riadenie životného cyklu, služby Blockchain, webové stránky priamo prepojené s ERP atď.

Sieťová infraštruktúra pre vysokorýchlostný internet

Stavebné a inžinierske práce, nákup existujúcej fyzickej siete, káblových trás, káblových kanálov, konektorov, rozvádzačov, aktívnych prvkov siete NGA a iných.

Prevádzkové náklady

Mzdy zamestnancov vrátane povinných odvodov, režijné náklady - materiál, odpisy, prenájom priestorov atď.

DOTÁCIE

Priemysel 4.0

Podpora digitalizácie a zavádzania prvkov Priemysel 4.0

Digitalizácia verejnej správy

Digitálna transformácia poskytovania služieb verejnej správy

Digitalizácia MSP

Digitalizácia malých a stredných podnikov (vrátane elektronického obchodu, elektronického podnikania a sieťových podnikateľských postupov, centier digitálnych inovácií, živých laboratórií, podnikateľov na internete a podnikov typu startup v oblasti IKT)

Eliminácia škodlivého obsahu na internete

Podpora projektov zameraných na vývoj a nasadzovanie pokročilých technológií zameraných na elimináciu škodlivého obsahu na internete

Dotácie na digitalizáciu môžu využívať aj obce alebo napríklad zdravotnícke zariadenia.

VEDELI STE, ŽE...

Odmenu za naše služby dostaneme až po úspešnom schválení vašej žiadosti o financovanie? Preto realizujeme len projekty, ktoré majú vysokú šancu na úspech. Zbytočne nestrácame váš čas a nesľubujeme vám nemožné. Úplná otvorenosť je kľúčovým pilierom našej spolupráce.

KRITICKÉ BODY PROJEKTU

Celým procesom vás prevedú vybraní grantoví poradcovia, ktorí sa špecializujú na projekty digitalizácie. Vybrali sme tri kritické oblasti, ktorým naši špecialisti venujú maximálnu pozornosť.

1

Časová požiadavka

Grantové projekty zamerané na digitalizáciu podnikov patria z hľadiska prípravy k najnáročnejším. Kľúčovým bodom pri príprave žiadosti je predloženie orientačných cenových ponúk pre väčšinu rozpočtových položiek. Potenciálni dodávatelia si však musia pripraviť podrobnú analýzu svojich procesov, aby mohli klientom predložiť kvalitnú ponuku. To často trvá niekoľko týždňov, niekedy aj mesiacov.

2

Určenie správnej výšky rozpočtu

Po podaní žiadosti o grant už nie je možné spätne zvýšiť celkovú sumu, o ktorú žiadate. Ak teda pripravíte projekt na poslednú chvíľu a podrobnejšie špecifikujete svoj rozpočet až po podaní žiadosti, do grantu už nikdy nezahrniete žiadne navýšenie rozpočtu.

3

Príprava realizačnej fázy projektu

V ideálnom prípade by mal mať žiadateľ o grant už pri podávaní žiadosti podrobný plán digitálnej transformácie. Ak prvé 2 body podcení, žiadateľovi potenciálne vzniknú dodatočné náklady pri realizácii projektu. Podcenenie realizačnej fázy projektu však môže podnikom spôsobiť značné finančné straty. Môže ísť napríklad o narušenie dodávateľsko-odberateľského reťazca alebo dočasné spomalenie výroby. Preto je veľmi dôležité, aby bola spoločnosť na realizáciu projektu pripravená a mala dostatočný tím interných a externých odborníkov, ktorí sa budú na realizácii podieľať.

KTO JE NAJČASTEJŠÍM PRÍJEMCOM FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV V OBLASTI DIGITALIZÁCIE?

Grant na digitalizáciu môžu využiť malé a stredné podniky, najmä technologické a priemyselné podniky, logistické centrá, výrobcovia potravín, zdravotnícke zariadenia alebo napríklad zástupcovia verejného sektora.

PRečo GRANTEX

výdaje: 130 mil. Kč

dotace: 65 %

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

výdaje: 130 mil. Kč

dotace: 65 %

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

výdaje: 130 mil. Kč

dotace: 65 %

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

výdaje: 130 mil. Kč

dotace: 65 %

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

realizované

0 +
úspešných projektov

miliónov EUR

0 +
v podporených projektoch

pridajte sa

0 +
spokojných klientov

mesačne

0 +
vypitých šálok kávy

novinky a články

MÁM ZÁUJEM O DOTÁCIE

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

    *povinné pole
    Scroll to Top