4 x Výzvy podľa zamerania projektov

Posilnenie interných kapacít subjektov vďaka podpore cez pridelené projekty v oblasti výskumu a vývoja top digitálnych technológií.

Príjem žiadostí:

Bude upresnené

Miera podpory:

Bude upresnené

Výška príspevku:

Bude upresnené

Miesto realizácie:

Bude upresnené

Žiadateľ:

Orgány verejnej moci, súkromné spoločnosti alebo vedecko-výskumé inštitúcie

Model hodnotenia:

Metóda hodnotenia je priebežná
Dátum podania je rozhodujúci pre schválenie projektu, preto je dôležité začať s prípravami včas.

Spôsob financovania:

Spôsob financovania je ex-post
Grant sa prepláca po ukončení projektu alebo počas projektu (v prípade viacerých fáz).

KTO A NA ČO MÔŽE VYUŽIŤ

Posilnenie interných kapacít subjektov vďaka podpore cez pridelené projekty (ľudské zdroje, testovacia a experimentálna infraštruktúra) v oblasti výskumu a vývoja top digitálnych technológií (vysokovýkonné výpočty, kvantové technológie, umelá inteligencia, technológie decentralizovaného záznamu, vnorené systémy, internet vecí („internet of things“, IoT) technológie, cloud, kybernetická bezpečnosť a iné), s využitím vo verejnej správe, podnikateľskom prostredí a výskumno-vývojových inštitúciách.

Môžete sa prihlásiť, ak ste:

Grant možno použiť na tieto činnosti/výdavky:

VEDELI STE, ŽE…

  • Alokácia: 73,5 mil. EUR
  • Predpokladané dátum vyhlásenia výzvy: 2024
  • Predpokladané dátum uzavretia výzvy: December 2025

Oblasť

Efektívna verejná správa a digitalizácia 
Cieľom investícií a reforiem v tejto oblasti je zvýšiť transparentnosť procesov vo verejnej správe, zkvalitniť verejné služby a  znižovať byrokraciu, čo umožní znížiť náklady podnikateľského sektora s cieľom zvýšenia produktivity a konkurencieschopnosti slovenských podnikov.

 

Komponent

Digitálne Slovensko
V rámci tohto komponentu budú realizované najmä investície, ktorých cieľom je fungujúce digitálne hospodárstvo a spoločnosť pripravená na prebiehajúce technologické zmeny v oblasti digitalizácie. Dôležitou súčasťou je kvalitná vysokorýchlostná infraštruktúra založená na optike a nových technológiách. Hlavným cieľom je zvyšovanie počtu používateľov digitálnych služieb štátu a spokojnosti používateľov s nimi. 

Chcete sa dozvedieť viac o grantoch na digitalizáciu?

CHCEM POMÔCŤ S PRÍPRAVOU GRANTU

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

    *povinné pole
    Scroll to Top