Budovanie nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre obce (03I04-26-V01)

Podpora rozvoja elektromobility v Slovenskej republike formou budovania a rozvoja nabíjacej infraštruktúry výstavbou verejne prístupných nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá.

Príjem žiadostí:

Do vyčerpania prostriedkov

Miera podpory:

Až 100 %

Výška príspevku:

Max. 29 000 EUR na jeden nabíjací bod

Miesto realizácie:

Celé Slovensko

Žiadateľ:

Mestá a obce

Model hodnotenia:

Metóda hodnotenia je priebežná
Dátum podania je rozhodujúci pre schválenie projektu, preto je dôležité začať s prípravami včas.

Spôsob financovania:

Spôsob financovania je ex-post
Grant sa prepláca po ukončení projektu alebo počas projektu (v prípade viacerých fáz).

KTO A NA ČO MÔŽE VYUŽIŤ

Môžete sa prihlásiť, ak ste:

Grant možno použiť na tieto činnosti/výdavky:

Výstavba verejne prístupných nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá, a to konkrétne:

VEDELI STE, ŽE…

Výška poskytnutých prostriedkov mechanizmu na:

  • jeden nabíjací bod AC ≥ 11 kW je max. 3 000 EUR
  • jeden nabíjací bod DC ≥ 50 kW je max. 29 000 EUR

Oprávnené výdavky - príklady

  • Náklady na samotnú nabíjaciu infraštruktúru, elektrických alebo iných komponentov, vrátane výkonových transformátorov potrebných na pripojenie nabíjacej infraštruktúry do siete alebo k miestnej jednotke na výrobu alebo skladovanie elektrickej energie
  • Náklady na súvisiace technické zariadenia, stavebné práce, pozemné alebo cestné úpravy, inštaláciu
  • Náklady na získanie súvisiacich povolení

Chcete sa dozvedieť viac o grantoch pre obce?

CHCEM POMÔCŤ S PRÍPRAVOU GRANTU

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

    *povinné pole
    Scroll to Top