„Early stage“ výskumné granty (09I03-03-V05)

Prostredníctvom tejto výzvy získajú mladí výskumníci a doktorandi podporu v naštartovaní kariéry v ich vednej oblasti.

Príjem žiadostí:

Do 29. 2. 2024

Miera podpory:

100 %

Výška príspevku:

Max. 12 000 EUR

Miesto realizácie:

Celé Slovensko

Žiadateľ:

Podniky, ostatné subjekty

Model hodnotenia:

Metóda hodnotenia je priebežná
Dátum podania je rozhodujúci pre schválenie projektu, preto je dôležité začať s prípravami včas.

Spôsob financovania:

Spôsob financovania je ex-post
Grant sa prepláca po ukončení projektu alebo počas projektu (v prípade viacerých fáz).

KTO A NA ČO MÔŽE VYUŽIŤ

Cieľom výzvy je podporiť štartovacími grantmi (Early stage granty) doktorandov a začínajúcich výskumníkov, a to prostredníctvom podpory interných inštitucionálnych schém na vysokých školách a Slovenskej akadémii vied.

Môžete sa prihlásiť, ak ste:

Grant možno použiť na tieto činnosti/výdavky:

VEDELI STE, ŽE…

Výška podpory je max. 6 000 EUR pre doktoranda a max. 12 000 EUR pre postdoktoranda.

Chcete sa dozvedieť viac o iných grantoch?

CHCEM POMÔCŤ S PRÍPRAVOU GRANTU

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

    *povinné pole
    Scroll to Top