Kapitálové vstupy na podporu začínajúcich podnikov

Cieľom je výrazne zvýšiť podiel inovujúcich podnikov, predovšetkým v prípade digitálnych a zelených inovácií a podporiť rozvoj technologicky perspektívnych firiem.

Príjem žiadostí:

Bude upresnené

Miera podpory:

Bude upresnené

Výška príspevku:

Bude upresnené

Miesto realizácie:

Celé Slovensko

Žiadateľ:

Spoločnosti, ostatné subjekty

Model hodnotenia:

Metóda hodnotenia je priebežná
Dátum podania je rozhodujúci pre schválenie projektu, preto je dôležité začať s prípravami včas.

Spôsob financovania:

Spôsob financovania je ex-post
Grant sa prepláca po ukončení projektu alebo počas projektu (v prípade viacerých fáz).

KTO A NA ČO MÔŽE VYUŽIŤ

Na identifikáciu potenciálnych cieľových spoločností a následnú implementáciu finančných prostriedkov bude SIH využívať spoluprácu s finančnými sprostredkovateľmi. Koncentrácia bude majoritne na rannú fázu („seed fázu“) životného cyklu podnikov, z dôvodu dlhodobej poddimenzovanosti kapitálových investícií práve v tejto fáze z dôvodu vyššieho rizika, ktoré odrádza mnohé súkromné fondy od investovania. Vybranými príjemcami budú spoločnosti, ktoré preukážu požadovanú úroveň inovatívnosti svojich produktov, potrebnú veľkostnú kategóriu a všetky náležité informácie pre potreby investičného procesu. Predmetné spoločnosti ďalej musia spĺňať všetky legislatívne rámce a podmienky, ktoré umožňujú realizáciu samotnej investície (napr. absencia dlhov voči štátu a štátnym inštitúciám, vylúčené odvetvia). Predovšetkým sa bude jednať o mikro, malé a stredné podniky s technologickým zameraním, prinášajúcim inovácie.

Môžete sa prihlásiť, ak ste:

Grant možno použiť na tieto činnosti/výdavky:

VEDELI STE, ŽE…

Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií
V rámci tohto komponentu budú realizované investície do podpory výskumu, vývoja a inovácií s cieľom posilniť konkurencieschopnosť Slovenska na zahraničných trhoch. 

Chcete sa dozvedieť viac o grantoch z oblasti výskumu a vývoja?

CHCEM POMÔCŤ S PRÍPRAVOU GRANTU

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

    *povinné pole
    Scroll to Top