Kapitálový booster pre schémy na podporu výskumu a vývoja (09I03-03-V06)

Podpora z prostriedkov mechanizmu umožní výskumným organizáciám požiadať o kapitálový booster na nákup výskumnej infraštruktúry, určenej na realizáciu nezávislého výskumu a vývoja.

Príjem žiadostí:

Do 29. 12. 2023

Miera podpory:

Až do 100 %

Výška príspevku:

Max. 40 % zo sumy schváleného pôvodného projektu APVV

Miesto realizácie:

Celé Slovensko

Žiadateľ:

Ostatné subjekty

Model hodnotenia:

Metóda hodnotenia je priebežná
Dátum podania je rozhodujúci pre schválenie projektu, preto je dôležité začať s prípravami včas.

Spôsob financovania:

Spôsob financovania je ex-post
Grant sa prepláca po ukončení projektu alebo počas projektu (v prípade viacerých fáz).

KTO A NA ČO MÔŽE VYUŽIŤ

Cieľom výzvy je podporiť prijímateľov realizujúcich kvalitné projekty základného a aplikovaného výskumu, ktorí získali finančné prostriedky vo verejnej výzve vyhlásenej Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „APVV“) VV 2022.

Môžete sa prihlásiť, ak ste:

Grant možno použiť na tieto činnosti/výdavky:

VEDELI STE, ŽE…

Dĺžka realizácie je min. 3 mesiace a max. 12 mesiacov (musí byť ukončená najneskôr 31. 3. 2026).

Chcete sa dozvedieť viac o grantoch z oblasti výskumu a vývoja?

CHCEM POMÔCŤ S PRÍPRAVOU GRANTU

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

    *povinné pole
    Scroll to Top