Komplexná modernizácia budov a internátov verejných a štátnych vysokých škôl (08I01-20-V04)

Výzva na predkladanie projektových zámerov. Podpora strategického rozvoja vysokých škôl a zvyšovanie konkurencieschopnosti vysokých škôl prostredníctvom spájania vysokých škôl do väčších celkov, komplexnej rekonštrukcie, modernizácie a budovania integrovanej výskumnej, vzdelávacej a ubytovacej infraštruktúry.

Príjem žiadostí:

Do 31. 12. 2024

Miera podpory:

Do 100 %

Výška príspevku:

Max. 9,9 mil. EUR

Miesto realizácie:

Celé Slovensko

Žiadateľ:

Ostatné subjekty

Model hodnotenia:

Metóda hodnotenia je priebežná
Dátum podania je rozhodujúci pre schválenie projektu, preto je dôležité začať s prípravami včas.

Spôsob financovania:

Spôsob financovania je ex-post
Grant sa prepláca po ukončení projektu alebo počas projektu (v prípade viacerých fáz).

KTO A NA ČO MÔŽE VYUŽIŤ

Rekonštrukcia, modernizácia, alebo iné opatrenia a aktivity, spoločne vedúce k zlepšeniu energetickej hospodárnosti objektu viac ako 30 %. Rekonštrukcia a modernizácia nemusia byť zamerané výlučne na energetickú obnovu. Výška podpory je celková podlahová plocha (m2) x 1 000 EUR

Môžete sa prihlásiť, ak ste:

Grant možno použiť na tieto činnosti/výdavky:

VEDELI STE, ŽE…

Podmienka zvýšenia energetickej efektívnosti obnovovaných budov dosiahnutím viac ako 30 % úspor primárnej energie.

Chcete sa dozvedieť viac o grantoch pre obce?

CHCEM POMÔCŤ S PRÍPRAVOU GRANTU

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

    *povinné pole
    Scroll to Top