„Matching“ granty ku zdrojom získaným v rámci programu Horizont 2020 a Horizont Európa (09I01-03-V04)

Výzva je zameraná na podporu základného, priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja realizovaného slovenskými inštitúciami, ktoré participovali alebo participujú v projektoch v Horizontu 2020 alebo Horizontu Európa.

Príjem žiadostí:

Do vyčerpania investície

Miera podpory:

Max. 100 %

Výška príspevku:

Max. 200 000 EUR

Miesto realizácie:

Celé Slovensko

Žiadateľ:

Mestá a obce, podniky, ostatné subjekty

Model hodnotenia:

Metóda hodnotenia je priebežná
Dátum podania je rozhodujúci pre schválenie projektu, preto je dôležité začať s prípravami včas.

Spôsob financovania:

Spôsob financovania je ex-post
Grant sa prepláca po ukončení projektu alebo počas projektu (v prípade viacerých fáz).

KTO A NA ČO MÔŽE VYUŽIŤ

Môžete sa prihlásiť, ak ste:

Grant možno použiť na tieto činnosti/výdavky:

VEDELI STE, ŽE…

Maximálnu intenzitu pomoci podnikom na priemyselný výskum a experimentálny vývoj je možné zvýšiť o 15 percentuálnych bodov (max. však na 80 %), ak sa výsledky projektu realizovaného podnikom vo veľkej miere rozšíria prostredníctvom konferencií, uverejnením, vo voľne prístupných úschovniach dát alebo prostredníctvom bezplatného softvéru alebo softvéru s otvoreným zdrojom.

Oprávnené aktvity

 • Nezávislý výskum a vývoj – aktivity základného výskumu, aplikovaného výskumu, štúdie uskutočniteľnosti a aktivity experimentálneho vývoja, ktoré dosiahnu maximálny stupeň TRL 8 (nezávislý výskum a vývoj nie je hospodárskou činnosťou a teda žiadateľ nie je považovaný za podnik)
 • Základný výskum s cieľom získať nové poznatky o podstatných základoch javov a o pozorovateľných skutočnostiach bez plánovaného priameho komerčného uplatnenia alebo použitia (max. stupeň TRL 1)
 • Priemyselný výskum – predstavuje plánovaný výskum alebo kritický prieskum zameraný na získanie nových poznatkov a zručností pre vývoj nových výrobkov, procesov alebo služieb (max. stupeň TRL 3)
 • Experimentálny vývoj s cieľom vyvinúť nové alebo vylepšené výrobky, postupy alebo služby (max. stupeň TRL 8)

Matching granty môžu byť naviazané

na horizontové projekty z:

 • „Research and Innovations Actions“ (RIA)
 • „Innovation Actions“ (IA)
 • „Horizon ERC Grants“

na CSA 2 projekty z časti „Widening participation and strenghtening the European Research Area“:

 • „Teaming for Excellence“
 • „Twinning“
 • „Excellence Hubs“
 • „ERA Chairs“

a projekty „MSCA Postdoctoral Fellowships – European Fellowships

Chcete sa dozvedieť viac o grantoch z oblasti výskumu a vývoja?

CHCEM POMÔCŤ S PRÍPRAVOU GRANTU

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

  *povinné pole
  Scroll to Top