Podpora prípravy žiadostí do programu Horizont Európa (09I01-03-V02)

Účelom poskytnutia prostriedkov mechanizmu je pokrytie nákladov subjektov, ktoré sa aktívne zapojili do výziev vyhlásených v rámcovom programe Horizont Európa a jeho častiach, či už v role koordinátora alebo partnera.

Príjem žiadostí:

Do 31. 10. 2025

Miera podpory:

Nedefinované

Výška príspevku:

2 000 - 8 000 EUR

Miesto realizácie:

Celé Slovensko

Žiadateľ:

Mestá a obce, podniky, ostatné subjekty

Model hodnotenia:

Metóda hodnotenia je priebežná
Dátum podania je rozhodujúci pre schválenie projektu, preto je dôležité začať s prípravami včas.

Spôsob financovania:

Spôsob financovania je ex-post
Grant sa prepláca po ukončení projektu alebo počas projektu (v prípade viacerých fáz).

KTO A NA ČO MÔŽE VYUŽIŤ

Zvýšenie počtu podaných projektov s účasťou slovenských inštitúcií v programe Horizont Európa v porovnaní so súčasným programom Horizont 2020.

Môžete sa prihlásiť, ak ste:

Grant možno použiť na tieto činnosti/výdavky:

VEDELI STE, ŽE…

Podporené môžu byť subjekty, ktoré sa zapojili do akejkoľvek z výziev v programe Horizont Európa v ktoromkoľvek z troch pilierov programu, v Rozširovaní účasti a posilňovaní Európskeho výskumného priestoru a v programe Euratom.

Chcete sa dozvedieť viac o iných grantoch?

CHCEM POMÔCŤ S PRÍPRAVOU GRANTU

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

    *povinné pole
    Scroll to Top