Podpora projektov „Seal of Excellence“ – Bratislavský kraj (09I01-03-V01)

Cieľom a účelom výzvy je podporiť projekty realizované v Bratislavskom kraji, ktoré úspešne prešli hodnotením Európskej rady pre inovácie v rámci výziev EIC Accelerator a EIC Transition programu Horizont Európa a získali známku excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence).

Príjem žiadostí:

Do 31. 12. 2023

Miera podpory:

70-100 %

Výška príspevku:

Max. 2,5 mil. EUR

Miesto realizácie:

Územie Bratislavského samosprávneho kraja

Žiadateľ:

Malé a stredné podniky

Model hodnotenia:

Metóda hodnotenia je priebežná
Dátum podania je rozhodujúci pre schválenie projektu, preto je dôležité začať s prípravami včas.

Spôsob financovania:

Spôsob financovania je ex-post
Grant sa prepláca po ukončení projektu alebo počas projektu (v prípade viacerých fáz).

KTO A NA ČO MÔŽE VYUŽIŤ

Výzva prispeje k podpore excelentných slovenských firiem, ktoré sa presadili v európskej konkurencii, ale z dôvodu nízkej alokácie v príslušnej výzve programu Horizont Európa neboli zo strany EIC podporené. V rámci tejto výzvy bude podporený len grantový komponent projektu, investičný komponent nie je oprávnený.

Môžete sa prihlásiť, ak ste:

Výskumno – vývojový projekt musí spĺňať tieto podmienky:

Grant možno použiť na tieto činnosti/výdavky:

VEDELI STE, ŽE…

Výška podpory

  • Max. 70 % v prípade projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu v rámci nástroja EIC Accelerator
  • Max. 100 % v prípade projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu v rámci nástroja EIC Transition
  • Max. 2,5 mil. EUR
  • Uplatňuje sa schéma štátnej podpory

Chcete sa dozvedieť viac o iných grantoch?

CHCEM POMÔCŤ S PRÍPRAVOU GRANTU

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

    *povinné pole
    Scroll to Top