Podpora verejnej osobnej dopravy s nulovými emisiami (PSK-MIRRI-005-2023-DV-FST)

Cieľom výzvy je podporiť rozvoj udržateľnej verejnej osobnej dopravy. Podpora je špecificky zameraná na rozvoj dopravy s nulovými emisiami prostredníctvom nákupu batériových elektrických autobusov (elektrobusov) a elektrických autobusov s palivovými článkami (vodíkových autobusov).

Príjem žiadostí:

Do vyčerpania prostriedkov

Miera podpory:

100 %

Výška príspevku:

Max. 11,9 mil. EUR

Miesto realizácie:

Len oprávnené územia

Žiadateľ:

Mestá, ostatné subjekty, spoločnosti

Model hodnotenia:

Metóda hodnotenia je priebežná
Dátum podania je rozhodujúci pre schválenie projektu, preto je dôležité začať s prípravami včas.

Spôsob financovania:

Spôsob financovania je ex-post
Grant sa prepláca po ukončení projektu alebo počas projektu (v prípade viacerých fáz).

KTO A NA ČO MÔŽE VYUŽIŤ

Zámerom výzvy je umožniť podporu komplexných projektov, ktoré počítajú aj s budovaním infraštruktúry pre alternatívne palivá (elektrických nabíjacích staníc a vodíkových čerpacích staníc) potrebnej pre prevádzkovanie bezemisných autobusov. Zároveň je zámerom umožniť zavádzanie prvkov prispievajúcich k rozvoju inteligentných dopravných systémov prostredníctvom nákupu vybavenia do autobusov.

Môžete sa prihlásiť, ak ste:

Oprávnené územie

Grant možno použiť na tieto činnosti/výdavky:

VEDELI STE, ŽE…

Maximálny počet obstarávaných vodíkových autobusov v rámci projektu je 10 kusov.

Chcete sa dozvedieť viac o grantoch pre mestá?

CHCEM POMÔCŤ S PRÍPRAVOU GRANTU

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

    *povinné pole
    Scroll to Top