Priame vyzvanie na vybudovanie superpočítača (17103-04-P02)

Vybudovanie a prevádzka energeticky efektívneho superpočítača Národného superpočítačovéhe centra s ambíciou umiestniť sa v prvej desiatke svetového rebríčka superpočítačov zoznamu TOP500 superpočítačov z hľadiska energetickej účinnosti.

Príjem žiadostí:

Bude upresnené - začiatok roka 2024

Miera podpory:

Bude upresnené

Výška príspevku:

40 770 000 EUR s DPH

Miesto realizácie:

Bude upresnené

Žiadateľ:

Nepodnikateľské výskumné organizácie

Model hodnotenia:

Metóda hodnotenia je priebežná
Dátum podania je rozhodujúci pre schválenie projektu, preto je dôležité začať s prípravami včas.

Spôsob financovania:

Spôsob financovania je ex-post
Grant sa prepláca po ukončení projektu alebo počas projektu (v prípade viacerých fáz).

KTO A NA ČO MÔŽE VYUŽIŤ

Vybudovanie a prevádzka energeticky efektívneho superpočítača Národného superpočítačovéhe centra („National SuperComputing Centre“, NSCC) s ambíciou umiestniť sa v prvej desiatke svetového rebríčka superpočítačov zoznamu TOP500 superpočítačov z hľadiska energetickej účinnosti („Green 500“), pričom tento bude založený na európskych technológiách, čím sa posilní technologická suverenita EÚ. Jeho vybudovaním zároveň zásadne stúpne záujem subjektov na trhu využívať jeho služby a bude stimulované vytváranie ďalšej siete technologických spoločností v oblasti polovodičov. Tento superpočítač bude poskytovať služby pre minimálne 150 subjektov do roku 2024. Superpočítač bude poskytovať výpočtový výkon v rámci Spoločného podniku pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku („European High-Performance Computing Joint Undertaking“, EuroHPC) pre záujemcov zo zúčastnených štátov.

Môžete sa prihlásiť, ak ste:

Grant možno použiť na tieto činnosti/výdavky:

Oblasť

Efektívna verejná správa a digitalizácia 
Cieľom investícií a reforiem v tejto oblasti je zvýšiť transparentnosť procesov vo verejnej správe, zkvalitniť verejné služby a  znižovať byrokraciu, čo umožní znížiť náklady podnikateľského sektora s cieľom zvýšenia produktivity a konkurencieschopnosti slovenských podnikov.

 

Komponent

Digitálne Slovensko
V rámci tohto komponentu budú realizované najmä investície, ktorých cieľom je fungujúce digitálne hospodárstvo a spoločnosť pripravená na prebiehajúce technologické zmeny v oblasti digitalizácie. Dôležitou súčasťou je kvalitná vysokorýchlostná infraštruktúra založená na optike a nových technológiách. Hlavným cieľom je zvyšovanie počtu používateľov digitálnych služieb štátu a spokojnosti používateľov s nimi. 

Chcete sa dozvedieť viac o grantoch na digitalizáciu?

CHCEM POMÔCŤ S PRÍPRAVOU GRANTU

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

    *povinné pole
    Scroll to Top