Výzva č. 2 na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov

Cieľom investície je zlepšenie stavebno-technického stavu historických a pamiatkovo chránených verejných budov súčasne so zlepšením ich energetickej hospodárnosti, pričom sa zlepšia aj možnosti ich využívania verejnosťou a predĺži životnosť.

Príjem žiadostí:

Od 30. 4. 2024

Miera podpory:

Bude upresnené

Výška príspevku:

Bude upresnené

Miesto realizácie:

Celé Slovensko

Žiadateľ:

Mestá a obce

Model hodnotenia:

Metóda hodnotenia je priebežná
Dátum podania je rozhodujúci pre schválenie projektu, preto je dôležité začať s prípravami včas.

Spôsob financovania:

Spôsob financovania je ex-post
Grant sa prepláca po ukončení projektu alebo počas projektu (v prípade viacerých fáz).

KTO A NA ČO MÔŽE VYUŽIŤ

Môžete sa prihlásiť, ak ste:

Grant možno použiť na tieto činnosti/výdavky:

VEDELI STE, ŽE…

Obnova budov
V rámci tohto komponentu budú realizované näjma investície do výstavby nových úsporných verejných budov nemocníc a škôl a obnovy existujúcich budov vo verejnom i súkromnom vlastníctve, vrátane rodinných domov. Dôraz sa bude klásť na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností, výmenu neefektívnych zdrojov tepla a teplej vody a aplikáciu adaptačných opatrení na zmenu klímy. Podpora inteligentných systémov riadenia budov prispeje k zníženiu ich energetickej náročnosti.

Chcete sa dozvedieť viac o grantoch pre mestá a obce?

CHCEM POMÔCŤ S PRÍPRAVOU GRANTU

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

    *povinné pole
    Scroll to Top