Výzva na podporu vzdelávania s cieľom zlepšenia poskytovania verejných služieb

Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva

Príjem žiadostí:

Bude upresnené

Miera podpory:

Bude upresnené

Výška príspevku:

Bude upresnené

Miesto realizácie:

Bude upresnené

Žiadateľ:

Verejné, štátne a súkramné vysoké školy

Model hodnotenia:

Metóda hodnotenia je priebežná
Dátum podania je rozhodujúci pre schválenie projektu, preto je dôležité začať s prípravami včas.

Spôsob financovania:

Spôsob financovania je ex-post
Grant sa prepláca po ukončení projektu alebo počas projektu (v prípade viacerých fáz).

KTO A NA ČO MÔŽE VYUŽIŤ

Cieľom výzvy je posilniť administratívne kapacity na úrovni koordinácie plánu obnovy a podporiť tak implementáciu strategických reforiem a investícií; podporiť špecializáciu a zvýšenie odbornosti zamestnancov a kvalitu rozhodovania; sústrediť výkon samosprávnych služieb z viacerých obcí do spoločných úradov (back office), čo umožní špecializáciu úradníkov na konkrétnu agendu; zvýšiť odbornú kvalifikáciu zamestnancov prvého kontaktu (front office) v mene zvýšenia užívateľského komfortu a dostupnosti služieb verejnej správy; zvýšiť kvalitu rozhodovania, sústredením výkonu správy a využitím úspor z rozsahu prispieť k vyššej efektívnosti spravovania; zvýšiť dôveryhodnosť verejných inštitúcií u občanov a formovať pozitívne vnímanie verejnosti o nevyhnutnej potrebe reforiem, akcentovať potrebu zelenej a digitálnej transformácie a zvýšiť všeobecné povedomie o prioritách plánu obnovy a o jeho celkovom prínose.

Môžete sa prihlásiť, ak ste:

Grant možno použiť na tieto činnosti/výdavky:

Oblasť

Efektívna verejná správa a digitalizácia 
Cieľom investícií a reforiem v tejto oblasti je zvýšiť transparentnosť procesov vo verejnej správe, zkvalitniť verejné služby a  znižovať byrokraciu, čo umožní znížiť náklady podnikateľského sektora s cieľom zvýšenia produktivity a konkurencieschopnosti slovenských podnikov.

 

Komponent

Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva
V rámci tohto komponentu budú realizované najmä investície do zefektívnenia boja proti korupcii a praniu špinavých peňaží, zníženie miery nedôvery v políciu jej modernizáciou, digitalizáciou atď. Cieľom je tiež zvýšiť odolnosť v krízových situáciách a modernizovať systém krízového riadenia, a posilniť koordináciu politík a profesionalizáciu administratívnych kapacít vo verejnej správe.

Chcete sa dozvedieť viac o grantoch na digitalizáciu?

CHCEM POMÔCŤ S PRÍPRAVOU GRANTU

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

    *povinné pole
    Scroll to Top