Výzva pre technologickú obnovu, dobudovanie priestorov KI

Cieľom výzvy je zvýšenie podielu organizácií s pracoviskami KI s dostatočnou technologickou úrovňou zabezpečenia v kontexte rozšírenia senzorov na ďalšie informačné systémy a siete kritickej infraštruktúry s cieľom zrýchliť detekciu, monitorovanie a reakciu na kybernetické bezpečnostné incidenty s centrálnym riadením CSIRT.SK.

Príjem žiadostí:

Bude upresnené

Miera podpory:

Bude upresnené

Výška príspevku:

Bude upresnené

Miesto realizácie:

Bude upresnené

Žiadateľ:

Prevádzkovatelia KI podľa zákona 69/2018 a 45/2011 Z.z.

Model hodnotenia:

Metóda hodnotenia je priebežná
Dátum podania je rozhodujúci pre schválenie projektu, preto je dôležité začať s prípravami včas.

Spôsob financovania:

Spôsob financovania je ex-post
Grant sa prepláca po ukončení projektu alebo počas projektu (v prípade viacerých fáz).

KTO A NA ČO MÔŽE VYUŽIŤ

Vyhlásenie výzvy je naplánované na rok 2024. Ďalšie informácie budú doplnené po vyhlásení výzvy.

Môžete sa prihlásiť, ak ste:

Grant možno použiť na tieto činnosti/výdavky:

Oblasť

Efektívna verejná správa a digitalizácia 
Cieľom investícií a reforiem v tejto oblasti je zvýšiť transparentnosť procesov vo verejnej správe, zkvalitniť verejné služby a  znižovať byrokraciu, čo umožní znížiť náklady podnikateľského sektora s cieľom zvýšenia produktivity a konkurencieschopnosti slovenských podnikov.

 

Komponent

Digitálne Slovensko
V rámci tohto komponentu budú realizované najmä investície, ktorých cieľom je fungujúce digitálne hospodárstvo a spoločnosť pripravená na prebiehajúce technologické zmeny v oblasti digitalizácie. Dôležitou súčasťou je kvalitná vysokorýchlostná infraštruktúra založená na optike a nových technológiách. Hlavným cieľom je zvyšovanie počtu používateľov digitálnych služieb štátu a spokojnosti používateľov s nimi. 

Chcete sa dozvedieť viac o grantoch na digitalizáciu?

CHCEM POMÔCŤ S PRÍPRAVOU GRANTU

Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky na rozvoj vašich projektov. Vyplňte formulár a my sa vám čo najskôr ozveme.

    *povinné pole
    Scroll to Top