Aktualizácia Výzvy č. 52/PRV/2022 – predĺženie výzvy do 30. 6. 2022

Došlo k aktualizácii Výzvy č. 52/PRV/2022 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov. Hlavnou zmenou je posunutie termínu pre uzavretie výzvy do 30. 6. 2022.

Martin Kindl

10. 5. 2022
traktor

Pôdohospodárska platobná agentúra včera na svojich stránkach žiadateľom oznámila, že došlo k posunutiu termínu na podanie žiadostí o NFP u Výzvy č. 52/PRV/2022 pre opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022. 

 

Termín bol posunutý do 30. 6. 2022.  Žiadatelia, ktorí sa tak rozhodli svoje projekty nerealizovať z dôvodu časovej tiesne, majú teraz možnosť svoje žiadosti pripraviť (poprípade dopracovať) a podať. 

 

Čerpanie finančných prostriedkov z výzvy bude možné na investície do výstavby, rekonštrukcie, či modernizácie objektov, taktiež na obstaranie technologického vybavenia vrátane strojov a náradia. Investície taktiež môžu smerovať do zlepšenia odbytu a zníženia záťaže na životné prostredie.

 

Podrobnejšie informácie o Výzve č. 52/PRV/2022 (oprávnené aktivity, výška podpory apod.) nájdete v našom Prehľade dotácií.

 

Chcete byť aj naďalej v obraze? Sledujte nás.

Martin Kindl

Martin sa venuje grantom už od čias vysokoškolských štúdií, kde bola ich analýza a využitie témou jeho diplomovej práce. Od tej doby prešiel viacerými pozíciami venujúcimi sa téme európskych dotácií, od kontroly žiadostí pri implementácií projektov, cez ich prípravu, manažment veľkých projektov, až po riadenie medzinárodných inovačných projektových žiadostí. Svoje skúseností získaval v štátnej správe, v súkromnom sektore, ale aj na univerzitnej pôde, kde bol zodpovedný okrem iného aj za chod EIT Manufacturing HUB-u, kde bolo jeho úlohou podporovať lokálnych inovátorov z podnikateľskej, priemyselnej a akademickej sféry pri zapájaní sa do kolaboračných medzinárodných inovačných projektov v rámci celej EÚ.

Súvisiace články

Investičná výzva cielená na poľnohospodárske podniky – fotovoltika a tepelné čerpadlá

Po mnohých investičných výzvach, ktoré boli počas uplynulých rokov poskytnuté poľnohospodárom a potravinárom, sa teraz...

MÁM ZÁJEM O DOTACE

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole
    Scroll to Top