Investičná výzva cielená na poľnohospodárske podniky – fotovoltika a tepelné čerpadlá

Po mnohých investičných výzvach, ktoré boli počas uplynulých rokov poskytnuté poľnohospodárom a potravinárom, sa teraz objavuje ďalšia – tentoraz určená pre poľnohospodárske podniky.

Markéta Mackuľaková

5. 1. 2024
Fotky web - 2024-01-05T090033.133 (1)

Výzva (72/PRV/2023), ktorú zverejnila Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA), je zameraná na podporu investícií do poľnohospodárskych podnikov, konkrétne inštaláciu zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie, ktorými sú tepelné čerpadlá a fotovoltické panely. Projekty sú zamerané na poľnohospodárov pôsobiacich v oblasti špeciálnej rastlinnej výroby a živočíšnej výroby.

 

Oprávnení žiadatelia:

  • fyzické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe,
  • právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe,
  • organizácie výrobcov združujúce pestovateľov plodín špecializovanej rastlinnej výroby.

PPA prijíma žiadosti od 22.12.2023, pričom samotné žiadosti bude prijímať až do konca marca 2024.

 

„Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve predstavuje 8 187 353 EUR,“ píše sa v zverejnenom dokumente. Sú zverejnené aj limity oprávnených výdavkov na jeden projekt.

 

Minimálna výška oprávnených výdavkov na projekt je 5 tisíc EUR a maximálna výška predstavuje 200 tisíc EUR.

 

Vyššiu podporu, a to v podobe 70 percent oprávnených výdavkov, môžu získať:

  • mladí poľnohospodári,
  • projekty v oblasti ekologického poľnohospodárstva žiadateľov evidovaných v ekológii,
  • ako aj projekty týkajúce sa poľnohospodárskej výroby v rámci záväzku agroenvironmentálno-klimatického opatrenia Programu rozvoja vidieka.

Tentoraz je k dispozícii pre menej rozvinuté regióny viac ako sedem a pol milióna eur. Podniky v ostatných regiónoch majú k dispozícii niečo vyše pol milióna eur.  „Výška podpory je v prípade menej rozvinutých regiónov 50 percent z celkových oprávnených výdavkov. V prípade ostatných oblastí je to 40 percent z oprávnených výdavkov,“ informuje výzva.

Oprávnené sú také aktivity, ktoré sú spojené obnoviteľnými zdrojmi energie, a spadajú pod investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov. V rámci zverejnenej výzvy je možné, aby žiadateľ predložil maximálne 2 žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Aby sa predišlo akémukoľvek možnému zhoršeniu podmienok potravinovej bezpečnosti, podpora nesmie zakladať dodatočné nároky na ornú pôdu. Ak je investícia smerovaná na fotovoltické panely, nie je opodstatnené ich umiestňovať na ornú pôdu. Vyrobená elektrická energia by mala byť spotrebovaná výlučne v rámci podniku. Investíciu je možné realizovať ako ostrovnú prevádzku alebo napojením na distribučnú sieť. Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) dodáva, že v prípade prebytočnej výroby elektriny žiadateľ poskytne elektrinu do distribučnej siete buď bezplatne, alebo formou virtuálnej batérie.

 

Základné parametre výzvy nájdete TU.

Chcete byť aj naďalej v obraze? Sledujte nás.

Markéta Mackuľaková

V spoločnosti GRANTEX pôsobím na pozícii projektového manažéra so zámerom na prípravu dotačných žiadostí pre klientov so súkromného, tak aj verejného sektora. Svojich klientov následne sprevádzam realizáciou projektov, t. j. zaisťujem všetku administratívu spojenú s dotáciami a predovšetkým kladiem dôraz na to, aby projekt bol realizovaný v súlade s podmienkami čerpania finančnej podpory.

Súvisiace články

Výzva pre prvovýrobcov v poľnohospodárstve

Radi by sme vás upozornili na výzvu pre poľnohospodárov....

MÁM ZÁJEM O DOTACE

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole
    Scroll to Top