Mimoriadna pomoc pre potravinárov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) poskytne mimoriadnu finančnú pomoc potravinárom v súvislosti s aktuálnou situáciou extrémneho zdražovania.

Martin Kindl

30. 4. 2022
snimek-obrazovky-2022-05-02-v-110149

Už od 30. 4. 2022 môžu potravinári vypĺňať dotazník, na základe ktorého im Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) poskytne mimoriadnu finančnú pomoc v aktuálnej situácii extrémneho zdražovania. Pomoc bude oprávneným žiadateľom vyplatená do konca júla 2022.

 

Na ministerstve si uvedomujeme, v akej ťažkej situácii sa naši producenti potravín nachádzajú, keď im z týždňa na týždeň narastajú ceny výrobných vstupov. Táto mimoriadna pomoc je len jednou z radu opatrení a podporných schém, ktoré pripravujeme a postupne ich budeme spúšťať , aby sme adresne a efektívne pomohli podnikom s nárastom cien energií a komodít“  uviedol s odkazom na podporu minister Samuel Vlčan. 

 

V skutočnosti je za mimoriadnou podporou skrytý zámer ministerstva aktualizovať komplexnú informačnú databázu podnikov potravinárskeho priemyslu, ktorá bola vytvorená v roku 2019. 

 

Databáza okrem iného mapuje potreby potravinárskeho priemyslu v oblasti ďalšieho rozvoja a investícií, energetickej efektívnosti prevádzky, technickej a technologickej vybavenosti a pod. S ohľadom na svetový vývoj v posledných rokoch považuje ministerstvo za nevyhnutné aktualizovať databázu, aby bolo v budúcnosti možné presnejšie a lepšie nastavovať opatrenia a podporu smerujúcu do oblasti potravinárskeho priemyslu. 

 

Dotazník je prístupný do 31. 5. 2022 na stránke Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC).

 

V dotazníku sa mimo základných údajov vypĺňajú predovšetkým informácie o:

 

 • aktuálnom stave a zameraní výroby;
 • technickej a technologickej vybavenosti;
 • energetických a surovinových potrebách podniku;
 • pláne a potrebách modernizácie;
 • produkcii odpadov;
 • stavoch a štruktúre zamestnancov;
 • vplyve pandémie na prevádzku.

Podmienky získania podpory: 

 

 • kompletné vyplnenie a odoslanie dotazníka vrátane vyžadovaných príloh;
 • hlavný predmet činnosti je výroba potravín;
 • minimálne dve výrobné fázy prebiehajú v prevádzkach na Slovensku;
 • ku dňu odoslania dotazníka majú podniky viac ako 2 ročnú históriu;
 • minimálne jeden zamestnanec na trvalý pracovný pomer;
 • výroba potravín zapísaná ako predmet výrobnej činnosti v obchodnom registri;
 • hlavný predmet činnosti SK-NACE priamo súvisí s potravinárskou výrobou;
 • vysporiadané záväzky voči štátu.

Veľkosť pomoci/honorára nie je známa, je však už teraz zrejmé, že sa bude líšiť napríklad s ohľadom na veľkosť podniku alebo jeho zameranie. Pre bližšie informácie je možné obrátiť sa priamo na centrum podpory elektronicky cez e-mail alebo telefonicky (Po – Pia 9:00 – 14:00).

 

Chcete byť aj naďalej v obraze? Sledujte nás.

Martin Kindl

Martin sa venuje grantom už od čias vysokoškolských štúdií, kde bola ich analýza a využitie témou jeho diplomovej práce. Od tej doby prešiel viacerými pozíciami venujúcimi sa téme európskych dotácií, od kontroly žiadostí pri implementácií projektov, cez ich prípravu, manažment veľkých projektov, až po riadenie medzinárodných inovačných projektových žiadostí. Svoje skúseností získaval v štátnej správe, v súkromnom sektore, ale aj na univerzitnej pôde, kde bol zodpovedný okrem iného aj za chod EIT Manufacturing HUB-u, kde bolo jeho úlohou podporovať lokálnych inovátorov z podnikateľskej, priemyselnej a akademickej sféry pri zapájaní sa do kolaboračných medzinárodných inovačných projektov v rámci celej EÚ.

Súvisiace články

Investičná výzva cielená na poľnohospodárske podniky – fotovoltika a tepelné čerpadlá

Po mnohých investičných výzvach, ktoré boli počas uplynulých rokov poskytnuté poľnohospodárom a potravinárom, sa teraz...

MÁM ZÁJEM O DOTACE

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

  *povinné pole
  Scroll to Top