GRANTEX členom Európskej asociácie inovačných poradcov

Minulý mesiac sa GRANTEX ADVISORY GROUP stala členmi Európskej asociácie inovatívnych poradcov. Členstvo so sebou prináša mnoho výhod predovšetkým pre klientov našej spoločnosti.

Markéta Mackuľaková

14. 7. 2022
Fotky web (32) (1)

V rámci rozvoja našej spoločnosti a zvyšovania úrovne poskytovaných služieb sa aktívne zapájame aj do vedľajších aktivít, ktoré podporujú činnosť podnikateľov, a tým zlepšujú kvalitu nielen podnikateľského prostredia, ale v konečnom dôsledku aj prostredia, v ktorom žijeme. Preto sme veľmi radi, že môžeme oznámiť vstup GRANTEX ADVISORY GROUP do Európskej asociácie inovačných poradcov.

V tomto roku sa naša skupina stala členom European Association of Innovation Consultants (EAIC) združujúcej aktívnych inovačných poradcov v oblasti európskych výskumných a inovačných projektov. Cieľom EAIC je podporovať malé a stredné podniky z členských štátov EÚ pri inovačných a výskumných projektoch. Zaisťuje jednoduchšiu výmenu informácií, prináša overené postupy a zdieľa v rámci skupiny odborné znalosti z oblasti výskumu, vývoja a inovácií. V súčasnej dobe skupina združuje 52 členov z 29 krajín Európy. Jej víziou je stať sa uznávaným celoeurópskym subjektom poskytujúcim profesionálne konzultantské služby pre programy zameriavajúce sa na financovanie výskumných, vývojových a inovačných projektov. V repertoári asociácie tak môžeme nájsť kľúčové slová nového programového obdobia jako napríklad EIC Accelerator, Horizon Europe, alebo Next Generation EÚ. Asociácia si kladie za cieľ rozvíjať synergie medzi poradenskými inštitúciami v rámci celej Európy, a ich spojením zvýšiť vplyv akcií EÚ na celú spoločnosť.

Aké sú reálne výhody členstva?

  • Budeme mať príležitosť vzájomne zdieľať skúsenosti s inštitúciami podobného zamerania v rámci jednotlivých krajín;
  • prispievať k ovplyvňovaniu budúcnosti programov financovania inovácií;
  • mať silnejšiu rokovaciu pozíciu vo vzťahu k EÚ inštitúciám;
  • mať prístup k včasným informáciám o programoch EÚ na financovanie inovácií a pravidlách účasti v nich.

Hlavným zmyslom zapojenia sa do obdobných aktivít sú predovšetkým výhody, ktoré tým plynú pre našich klientov. Pre tých budeme mať vďaka EAIC informácie o aktuálnych aj plánovaných programoch, ich podmienkach, zmenách, ale aj novinkách v oblasti financovania inovácií z prvej ruky. Zároveň budeme mať príležitosť lepšie využiť poznatky a skúsenosti získané riešením projektov pri ďalšom nastavovaní podmienok programov tak, aby viac zodpovedali potrebám podnikateľov. Efektívnejšie nastavenie podmienok reagujúcich na praktické problémy a nedostatky budú uľahčovať celý proces čerpania, čo pomôže vytvoriť prostredie pre úspešnú realizáciu kvalitných výskumných a inovačných projektov na európskej úrovni.

Implementácia a realizácia iniciatívy Next Generation EU

EAIC sa pravidelne zúčastňuje a podieľa na príprave mnohých akcií, v minulom týždni bola súčasťou začatia NextGenEU Innovation Forum. Akcia bola súčasťou 1. summitu Európskeho inovačného priestoru organizovaného pod záštitou Európskeho parlamentu. V súčasnej dobe, keď sú plány Next Generation EÚ už implementované, boli predstavené a prediskutované prvé skúsenosti, kľúčové faktory úspechu, ale aj výzvy, ktoré sa objavili. Cieľom týchto diskusií je, aby sa osvedčené postupy v jednom alebo druhom členskom štáte mohli replikovať v iných členských štátoch. Osobitný dôraz sa kládol na tie projekty, ktoré sa zaoberajú ekologickým prechodom a ktoré sa týkajú všetkých členských štátov. K investíciám do inovácií a čistých technológií, ktoré poháňajú zelenú a digitálnu transformáciu, totiž nabáda aj výkonný podpredseda Komisie Valdis Dombrovskis.

V rámci tejto akcie EAIC predstavila druhú aktualizáciu svojej hlavnej publikácie „Príručka NextGenerationEU“, na ktorej tvorbe sa za Slovensko významne podieľala skupina GRANTEX ADVISORY GROUP. Prvé vydanie bolo publikované už v júli 2021, kedy boli Európskou komisiou prijímané prvé národné plány obnovy. Súčasná publikácia sumarizuje ročný posun od prijatia prvých národných plánov obnovy v jednotlivých členských krajinách. K tejto udalosti bola vydaná tlačová správa informujúca o zásadných novinkách a obsahu príručky. Plný obsah príručky si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

Chcete byť aj naďalej v obraze? Sledujte nás.

Markéta Mackuľaková

V spoločnosti GRANTEX pôsobím na pozícii projektového manažéra so zámerom na prípravu dotačných žiadostí pre klientov so súkromného, tak aj verejného sektora. Svojich klientov následne sprevádzam realizáciou projektov, t. j. zaisťujem všetku administratívu spojenú s dotáciami a predovšetkým kladiem dôraz na to, aby projekt bol realizovaný v súlade s podmienkami čerpania finančnej podpory.

Súvisiace články

MÁM ZÁJEM O DOTACE

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole
    Scroll to Top