Podpora spolupráce v oblasti výskumu, vývoja a inovácií

Informácia o zámeru vyhlásiť výzvu na podporu vzniku transformačných a inovačných konzorcií.

Martin Kindl

26. 8. 2022
Fotky web (27) (1)

Úrad vlády SR plánuje v rámci Plánu obnovy podporiť v nasledujúcom období spoluprácu medzi subjektmi zo súkromného aj verejného sektora na národnej aj medzinárodnej úrovni za účelom zdieľania znalostí a know-how v oblasti inovácií. A práve medzinárodný rozsah bude jednou zo základných podmienok realizácie projektov, žiadatelia budú musieť uzavrieť konzorcium minimálne s jednou excelentnou zahraničnou inštitúciou. Zatiaľ je oznámený zámer a samotná výzva by mala byť vyhlásená v decembri tohto roka. Úrad na túto výzvu vyčlenil necelých 90 miliónov EUR. Na jeden projekt je prisľúbená maximálna podpora vo výške 95%, konkrétne 15 až 30 miliónov eur.

 

Výzva má podporiť výskumné inštitúcie, univerzity, podniky a verejný sektor vo vzájomnej spolupráci s medzinárodnými partnermi v oblasti výskumu a inovácií. Mali by pomôcť pri riešení technologických alebo ekonomických výziev alebo pri riešení zložitého problému na Slovensku (sociálneho alebo ekonomického).

 

Kto môže byť uchádzačom o grant?

 

Žiadateľom a partnerom môže byť inštitúcia z akéhokoľvek sektora výskumu a vývoja. Súčasne musí každé konzorcium zahŕňať zástupcu z vysokoškolského alebo verejného výskumného sektora, podnikateľského sektora a aspoň jedného zahraničného partnera.

Žiadatelia budú môcť z fondu pokryť napríklad:

 

 • náklady na zamestnancov (riadenie projektu, manažment konzorcia, výskumní pracovníci, atď)
 • náklady na poradenské služby
 • náklady na získanie, schválenie a ochranu patentov a iných nehmotných aktív
 • náklady na poradenské služby zamerané na inovácie
 • prevádzkové náklady na školiteľov a účastníkov vzdelávania týkajúce sa priamo vzdelávacieho projektu
 • osobné náklady na účastníkov vzdelávania
 • cestovné náklady
 • náklady na pobyty expertov v zahraničí

Aké benefity bude mať založenie konzorcia?

 

Plánom je okrem iného vytvoriť funkčné konzorcium nad rámec Plánu obnovy. Žiadatelia musia v žiadosti opísať plán ďalšieho fungovania konzorcia v rokoch po uplynutí finančnej podpory z fondu. Vyhlasovateľ predpokladá, že po skončení podporených projektov sa zdokonalia ľudské zdroje v oblasti, ktorú riešia konzorciá, pribudne viac start-upov, inovatívnych firiem a tiež sa Slovensko zviditeľní v európskom výskumnom sektore.

Chcete byť aj naďalej v obraze? Sledujte nás.

Martin Kindl

Martin sa venuje grantom už od čias vysokoškolských štúdií, kde bola ich analýza a využitie témou jeho diplomovej práce. Od tej doby prešiel viacerými pozíciami venujúcimi sa téme európskych dotácií, od kontroly žiadostí pri implementácií projektov, cez ich prípravu, manažment veľkých projektov, až po riadenie medzinárodných inovačných projektových žiadostí. Svoje skúseností získaval v štátnej správe, v súkromnom sektore, ale aj na univerzitnej pôde, kde bol zodpovedný okrem iného aj za chod EIT Manufacturing HUB-u, kde bolo jeho úlohou podporovať lokálnych inovátorov z podnikateľskej, priemyselnej a akademickej sféry pri zapájaní sa do kolaboračných medzinárodných inovačných projektov v rámci celej EÚ.

Súvisiace články

Posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií v rokoch 2024 – 2026

Rada vlády pre vedu, techniku a inovácie schválila historicky prvý Predbežný plán financovania podpory výskumu,...

MÁM ZÁJEM O DOTACE

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

  *povinné pole
  Scroll to Top