Posilnenie kybernetickej bezpečnosti zdravotníckych zariadení

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu č. OPII-2022/7/20-DOP z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti zdravotníckych zariadení.

Martin Kindl

4. 3. 2022
cyber-security-g3fc9bf660-1920

Ministerstvo investície, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlásilo na svojich stránkach výzvu „Rozvoj governancie a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v zdravotných zariadeniach“, na ktorú je vyčlenených celkom 5 000 000 EUR.

 

V rámci výzvy budú podporené dva typy aktivít, a to:

 

A) governancia informačnej a kybernetickej bezpečnosti (IB a KyB) a bezpečnostná dokumentácia v súlade so zákonom o kybernetickej bezpečnosti a zákonom o informačných technológiách vo verejnej správe;

 

B) riadenie aktív, hrozieb a rizík, tj inventarizácia aktív, klasifikácia a kategorizácia aktív, spolu s vykonaním analýzy rizika a analýzy vplyvu a následným formalizovaným riadením identifikovaných rizík.

 

  • Minimálna výška podpory: 101 000 EUR
  • Maximálna výška podpory: 200 000 EUR
  • Miera podpory: 96 – 100% podľa typu žiadateľa
  • Oprávnený žiadateľ: Právnické osoby, ktoré sú zároveň poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti

Medzi oprávnené výdavky budú spadať napríklad výdavky na softvér, oceniteľné práva, dlhodobý hmotný majetok, materiál, mzdové výdavky a ďalšie. Aby boli výdavky oprávnené, musia spadať do jednej z nasledujúcich účtovných skupin:

 

013 Softvér
014 Oceniteľné práva
022 Samostatné movité veci a súbory movitých vecí
112 Zásoby
511 Opravy a udržiavanie
512 Cestovné náhrady
518 Ostatné služby
521 Mzdové výdavky

 

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok je možné aktuálne podávať, uzavretie prvého hodnotiaceho kola je 25. apríla 2022.

 

Doplňujúce informácie: Začiatok realizácie aktivít môže byť kedykoľvek po 01.01.2014, projekt musí byť ukončený do 31. 12. 2023, poskytovateľ však výrazne odporúča ukončiť fyzickú realizáciu aktivít najneskôr 3 mesiace pred týmto termínom, teda do 30. 9. 2023 z dôvodu finančného vysporiadanie projektu.

Odkaz na celú výzvu vrátane príloh je TU.

Chcete byť aj naďalej v obraze? Sledujte nás.

Martin Kindl

Martin sa venuje grantom už od čias vysokoškolských štúdií, kde bola ich analýza a využitie témou jeho diplomovej práce. Od tej doby prešiel viacerými pozíciami venujúcimi sa téme európskych dotácií, od kontroly žiadostí pri implementácií projektov, cez ich prípravu, manažment veľkých projektov, až po riadenie medzinárodných inovačných projektových žiadostí. Svoje skúseností získaval v štátnej správe, v súkromnom sektore, ale aj na univerzitnej pôde, kde bol zodpovedný okrem iného aj za chod EIT Manufacturing HUB-u, kde bolo jeho úlohou podporovať lokálnych inovátorov z podnikateľskej, priemyselnej a akademickej sféry pri zapájaní sa do kolaboračných medzinárodných inovačných projektov v rámci celej EÚ.

Súvisiace články

Umelá inteligencia a slovenské podniky

Ako nasadiť umelú inteligenciu aj vo vašej firme? Prečítajte si tipy v dnešnom článku....

MÁM ZÁJEM O DOTACE

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

    *povinné pole
    Scroll to Top