Umelá inteligencia a slovenské podniky

Ako nasadiť umelú inteligenciu aj vo vašej firme? Prečítajte si tipy v dnešnom článku.

Martin Kindl

2. 2. 2023
Fotky web

Umelú inteligenciu využíva na Slovensku cca 7 % firiem s viac ako desiatimi zamestnancami, čo zodpovedá priemeru krajín Európskej únie.

 

Umelú inteligenciu identifikovala Európska komisia ako jeden z kľúčových motorov ekonomického rastu a rozvoja. Pozornosť jej venuje aj slovenská vláda v Stratégii a akčnom pláne na zlepšenie postavenia Slovenska v rebríčku DESI (Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti čl. krajín EÚ) do roku 2025.

 

Vláda deklaruje záujem zintenzívniť využívanie umelej inteligencie vo verejnej správe aj v podnikaní, a to napríklad zlepšením vzdelávania a podporou technologického transferu v oblasti umelej inteligencie a spracovania veľkých objemov dát z výskumného prostredia do biznisovej praxe.

 

Slovensko sa zodpovedne hlási k európskemu koordinovanému plánu pre umelú inteligenciu. Firmy by si však mali prínosy a nevyhnutnosť intenzívnejšieho využívania dát a umelej inteligencie uvedomiť v prvom rade samy. Pre mnohé podniky je to jedna z mála oblastí, kde sa môžu odlíšiť a získať konkurenčnú výhodu, a to nielen na lokálnom, ale aj na nadnárodnom trhu.

V tomto texte sa budeme venovať možnostiam vhodného využitia umelej inteligencie pre slovenské spoločnosti. Všetky AI riešenia sú dnes samozrejme  dostupné na slovenskom trhu a boli už nasadené v slovenských spoločnostiach.

 

Ako nasadiť umelú inteligenciu aj vo vašej firme pomocou 8 praktických scenárov a kde sa dajú AI v podnikoch využiť?

Tu je náš prehľad:

 

1) Optimalizácia výroby

 

 • vhodné pre firmy z oblasti výrobného a spracovateľského priemyslu, ktoré disponujú dátami v rôznych informačných systémoch
 • zmysluplné využívanie AI je nadstavbou už naštartovaného procesu automatizácie
 • pod optimalizáciou výroby rozumieme súbor čiastkových menších riešení, vyžaduje spoluprácu zmiešaného tímu dátových analytikov a tí priebežne poskytujú dáta pre rozhodnutia doménových expertov

2) Riadenie kvality, výstupná a laboratórna kontrola a analýza

 

 • vhodné pre rozličné firmy so sériovou a masovou výrobou, v ktorých kontrola, hrá významnú rolu a je možné nahradiť vizuálnu kontrolu výrobkov ( v priebehu výroby alebo na výstupe )
 • plná automatizácia pomocou vision systému na báze umelej inteligencie je efektívna tam, kde pre odhalenie vady výrobku postačuje vizuálna kontrola bez potreby ďalšej analýzy, cieľ je zníženie počtu reklamácií

3) Prediktívna údržba

 

 • vhodné pre firmy, v ktorých spoľahlivosť strojov a zariadení je dôležitý pre zachovanie prevádzky výrobných a montážnych liniek
 • tieto ukazovatele môže AI technoloógia  monitorovať pomocou inteligentných snímačov a zobrazuje stav zariadenia
 • prediktívna údržba funguje vtedy, ak je zameraná na včasné identifikovanie varovných príznakov pomocou zberu dát, ktoré sa analyzujú, a upozornia na blížiacu sa poruchu stroja, údržba bude tak včas informovaná a následne vykoná opravy len na častiach, ktorých stav bol označený ako rizikový
 • presné diagnostické informácie o stavoch strojov a zariadení umožňujú riadne naplánovať servisné odstavenie výrobnej linky, výsledkom je skrátenie drahých prerušení prevádzky kvôli neočakávaným poruchám

4) Inteligentná automatizácia nevýrobných procesov

 

 • vhodné pre nevýrobné spoločnosti, ktoré majú procesy opakovateľné, a nevyžadujú ľudskú invenciu
 • dôležitým predchodcom používania umelej inteligencie je robotická procesná automatizácia (RPA), tzn. ide tu o softvér, ktorý vykonáva úlohy administratívneho pracovníka
 • RPA sa týka mnohých  procesov, a to od evidencie až po prípravu manažérskych rozhodnutí, triedenie pošty, vystavenie a zaslanie objednávky na schválený nákup, atď.
 • pri administratívnych úlohách sa často využíva spracovanie prirodzeného jazyka (Natural Language Processing – NLP), vďaka tomu veľké množstvo textových informácií informačné systémy dokážu ďalej spracovať (metadáta)

5) Energetický manažment

 

 • je určený pre všetky spoločnosti, v ktorých hrá významnú rolu spotreba energie v budove alebo vo výrobnom procese
 • napomáha k zníženiu nákladov na energie, vytvára lepšie prostredie pre užívateľov budovy alebo zníži dopady uhlíkovej stopy
 • poskytuje informácie na porovnávanie i overovanie úspor nielen energií, vody, stlačeného vzduchu, technických plynov, inteligentné riadenie osvetlenia, kúrenia a ventilácie, meranie teploty a vlhkosti, monitoring prítomnosti nebezpečných plynov, detekciu zadymenia a pod.

6) Marketing a podpora predaja

 

 • určené pre firmy, ktoré si samy zabezpečujú odbyt svojich výrobkov.
 • maloobchod má k dispozícii obrovské množstvo dát, v tomto prípade sa umelá inteligencia opiera o neštruktúrované dáta z e-mailovej komunikácie, telefonických hovorov, komunikácie s call centrami, videí, príspevkov na Facebooku, diskusií a iných foriem online komunikácie
 • ciele sú zvýšenie tržieb a hrubej marže, zníženie nákladov (zamestnanci, skladové zásoby) a zvýšenie spokojnosti zákazníka

7) Online predaj

 

 • vhodné pre spoločnosti, ktoré predávajú online
 • vzhľadom na to, že nástroje umelej inteligencie sú dnes pomerne rozšírené, sú aj cenovo dostupné. Inovatívnymi lídrami a vzormi v tomto odvetví sú spoločnosti ako Amazon, Apple, Farfetch alebo Alibaba. Ich úspech bol založený hlavne na správnej práci s dátami

8) Podpora zákazníkov a používateľov

 

 • vhodné pre všetky spoločnosti, ktoré na diaľku obsluhujú svojich klientov, a ktoré sa venujú tele marketingu, alebo ktoré poskytujú služby formou helpdesku
 • ide o nasadenie virtuálneho digitálneho asistenta (tzv. Chatbot), ktorý napodobňuje komunikáciu človeka
 • umelú inteligenciu je možné nasadiť napríklad pre systém automatizovaného rozpoznávania reči, rozpoznanie prirodzeného jazyka, rozpoznávanie textových dát (meno, priezvisko, číslo objednávky), riadenie dialógu pomocou dialógového manažéra, systém prevodu reči na text, atď.

Na záver vám dávame do pozornosti osem interaktívnych prezentácií zverejnených na webovej stránke Digitálnej koalície, ktoré približujú zrozumiteľne a pútavo praktické možnosti využitia umelej inteligencie vo firmách.

 

-PREZENTÁCIE-

 

Interaktívne prezentácie vznikli v rámci spolupráce MIRRI SR s Digitálnou koalíciou, Slovenskou technickou univerzitou, Slovenským centrom digitálnych inovácií a Národnou platformou umelej inteligencie – AIslovakIA.

Chcete byť aj naďalej v obraze? Sledujte nás.

Martin Kindl

Martin sa venuje grantom už od čias vysokoškolských štúdií, kde bola ich analýza a využitie témou jeho diplomovej práce. Od tej doby prešiel viacerými pozíciami venujúcimi sa téme európskych dotácií, od kontroly žiadostí pri implementácií projektov, cez ich prípravu, manažment veľkých projektov, až po riadenie medzinárodných inovačných projektových žiadostí. Svoje skúseností získaval v štátnej správe, v súkromnom sektore, ale aj na univerzitnej pôde, kde bol zodpovedný okrem iného aj za chod EIT Manufacturing HUB-u, kde bolo jeho úlohou podporovať lokálnych inovátorov z podnikateľskej, priemyselnej a akademickej sféry pri zapájaní sa do kolaboračných medzinárodných inovačných projektov v rámci celej EÚ.

Súvisiace články

MÁM ZÁJEM O DOTACE

Vyplňte formulář a my se vám co nejdříve ozveme zpět. 

  *povinné pole
  Scroll to Top